fbpx

Håndtering af vold og trusler må aldrig være den enkelte lærers ansvar

Det kræver overskud for en skolelærer at komme på arbejde, hvis man risikerer at blive udsat for vold eller trusler. Som en lærer sagde: ”Man kan jo ikke komme på arbejde og være ynkelig. Man er nødt til at have energi til at blive punket mange gange på en dag”. Men hvor skal overskuddet komme fra, hvis man føler sig alene med problemet? Arbejdstilsynet oplever, at det ofte er på skoler, hvor det halter med registreringerne, at problemerne med vold og trusler udvikler sig. Forebyggelse og læring sker bedst gennem registreringer, fordi man kan identificere mønstre og hermed forebygge nye voldelige episoder i at ske.

hver tredje skolelære oplever vold i skolen

Hver tredje lærer er ramt af vold i skolen

37 procent af lærer i skolerne er blevet udsat for slag, spark, skub eller spytklatter i løbet af det seneste år. Det viser en ny undersøgelse blandt mere end 11.000 medlemmer af Danmarks Lærerforening (DLF) (Folkeskolen.dk)

Arbejdstilsynet har givet 46 grundskoler påbud, fordi ansatte udsættes for sundhedsfarlig vold. Arbejdstilsynet peger på følgende punkter for at rette op på hverdagsvolden:

  • Skoler har ikke sikret en god nok registrering af voldsepisoder.
  • Der mangler en fælles definition af vold, som gør, at mange episoder ikke bliver registreret.
  • Skolerne mangler kompetencer til at håndtere udadreagerende elever.
  • Personaleflugt skaber negativ spiral, og der er få erfarne kræfter til at oplære de nye. (Folkeskolen.dk)

Tre simple trin: Opret en hændelse på under 15 sekunder​

Hændelseskategori hændelseslog

1. Hændelseskategori

Påvirkningsgrad hændelseslog

2. Påvirkningsgrad

Kommentar hændelseslog

3. Kommentar

Forebyggelse af vold og trusler i skolen sker gennem registrering

  • Registreringer synliggør lærernes belastning
  • Registrering synliggør, hvis problemer opleves gentagende af flere kolleger
  • Registreringer viser det fælles problem
  • Registreringer er en genvej ned i fagligheden
  • Registreringer er en mulighed for lærergruppen at stå sammen i stedet for alene
skolelærer registrering

Inspirationsmagasin

Værktøjet Hændelseslog (af TeamEffect) bruges af mange tusinde medarbejdere hver eneste dag. I Hændelseslog registrerer medarbejdere selv deres hændelser, og det betyder, at der registreres mere end fem gange så mange hændelser som tidligere. Bestil TeamEffects inspirationsmagasin “Når læring og registrering går hånd-i-hånd”, hvor du kan læse mere om værktøjet og erfaringerne fra danske kommuner og regioner.

Hændelseslog magasin forside
Scroll to Top

Book online demo af Hændelseslog

Udfyld formularen og bliv kontaktet af TeamEffect og få en uforpligtende demo af værktøjet “Hændelseslog” til nem registrering af hændelser.