fbpx

Hændelseslog

Nem registrering af hændelser på arbejdspladsen til forebyggelse af arbejdsmiljøet.

TeamEffects værktøj Hændelseslog bruges til at sikre en nem registrering af arbejds- og nærved-ulykker. Et struktureret arbejde med hændelser er den bedste måde at skabe en mere sikker arbejdsplads og systematisk nedbringe antallet af (alvorlige) ulykker.

Tre simple trin: Opret en hændelse på under 15 sekunder

Hændelseskategori hændelseslog

1. Hændelseskategori

Påvirkningsgrad hændelseslog

2. Påvirkningsgrad

Kommentar hændelseslog

3. Kommentar

Hændelsesrapporter i real tid

I Hændelseslog opsamles der signifikant flere hændelser. Det bliver derfor nemmere for arbejdsmiljøgruppen at identificere og analysere belastningen på arbejdspladsen og dermed tilrettelægge arbejdet på en mere sikker måde. I rapporterne bliver det tydeligt, hvilke typer af hændelser, som opstår på arbejdspladsen, og man kan lave smart opfølgning på de valgte forebyggelseshandlinger.
hændelser rapporter

Hvad betyder Hændelseslog for...?

Medarbejder

Anmeldelser af arbejdsulykker/nærved-ulykker bliver registreret nemt og korrekt. Leder og AMR ser, hvad man registrerer og får notifikation ved hændelser med høj påvirkning.

Registreringer laves ikke kun for dokumentationens skyld, men fordi det har indflydelse på, at arbejdstilrettelæggelsen justeres i hverdagen.

Med registreringer i Hændelseslog opbygger medarbejdere en historik, der kan bruges i forsikringssager f.eks. ved sygdom grundet hårdt arbejdsmiljø.

AMR

Med registreringer i Hændelseslog opbygger medarbejdere en historik, der kan bruges i forsikringssager f.eks. ved sygdom grundet hårdt arbejdsmiljø.

AMR kan også få adgang til at se rapporterne i værktøjet sammen med lederen. Det giver bedre dialog omkring arbejdsmiljøet og et bedre samarbejde i TRIOen.

Processen omkring registrering af hændelser opleves som meget mere effektiv og tidsbesparende.

Leder

Med Hændelseslog overholder jeres arbejdsplads altid gældende arbejdsmiljøregler for registrering af arbejds- og nærved ulykker. Det betyder, at I aldrig skal have dårlig samvittighed ved besøg fra Arbejdstilsynet.

Med Hændelseslog får du som leder tidstro data omkring det aktuelle ulykkesbillede gennem medarbejdernes oplevelser i hverdagen. Typisk opsamles fem gange så mange hændelser end tidligere. Det gør det nemmere at være på forkant med arbejdsmiljøet.

Med Hændelseslog får du mulighed for at sparre fagligt med AMR, TR og medarbejdere omkring arbejdsmiljøets konkrete udfordringer.

Det bliver nemmere at forstå og tale om belastningen på en arbejdsplads.

hændelser og trivsel hænger sammen

Trivsel og hændelser hænger sammen

Denne graf er et virkeligheds eksempel fra en arbejdsplads, som både bruger Min Arbejdsdag og Hændelseslog. Graferne viser udviklingen i henholdsvis arbejdspladsens trivsel (øverste graf) og antal hændelser (nederste graf) i samme periode. Den opmærksomme vil hurtigt spotte, at der er en sammenhæng mellem antal registrerede hændelser og arbejdspladsens trivsel. Det er meget tydeligt, at hændelser hænger sammen med trivslen.

Min Arbejdsdag og Hændelseslog kan nemt kombineres, så man kan bruge begge løsninger fra samme login. Køber man adgang til en af de to løsninger, så er prisen selvfølgelig også fordelagtig og langt billigere. Læs mere om tilkøb under vores prisside.

Hændelseslog er tidstro data for Psykiatrien

Arbejdsmiljøkoordinator Mads Bodilsen fortæller i denne korte video, hvordan Psykiatrien i Region Nordjylland bruger Hændelseslog til at arbejde mere målrettet med arbejdsmiljøet. Hændelseslog er tidstro data, der tager udgangspunkt i medarbejderens følelsesmæssige påvirkning af nærved-ulykker og gør det muligt at lære fra dem. 

Hvorfor registrerer vi ikke nok i dag?

Når vi er ude og besøge forskellige offentlige arbejdspladser i Danmark, hører vi altid samme historie: “Vi er slet ikke gode nok til at registrere hændelser”.

Her er de typiske årsager:
Med Hændelseslog opleves processen som hurtig og meningsfuld af medarbejderne, når TRIOen først begynder at justere den daglige arbejdstilrettelæggelse med hensyn til personale og borgere.
registrering med blyant

Som ledere kigger vi ind i Hændelseslog løbende. Inden et personalemøde, så kigger vi registreringerne igennem, og beslutter hvad vi skal have op. Vi får også adviseringer, hvis der registreres hændelser med høj påvirkning. Her tager vi straks fat i medarbejderne og følger op.

Plejecenter Støberiet: “Ikke flere blå mærker”

På Plejecenter Støberiet registrerer man hændelser via Hændelseslog. Det har betydet, at medarbejderne får indberettet alle hændelser. Den enkelte medarbejder ville måske ikke før registrere det som en hændelse, fordi ’sådan er det bare at arbejde på et plejecenter’. Men nu får de det hele med, og de kan se mønstre i registreringerne, hvilket har gjort AMR og leder bedre til at forebygge. På plejecenter Støberiet bruger man også Min Arbejdsdag til at skabe en god arbejdsplads, hvor medarbejderne har lyst til at komme på arbejde

plejecenter støberiet registrerer nærved-ulykker

Priseksempel for Hændelseslog

Område med 300 medarbejdere og 6 ledere
45.000,-
om året
Scroll to Top