fbpx

FlowEffect

Pædagogisk opgavestyring til medarbejdere i en omskiftelig hverdag.

Overblik og gennemsigtighed er nøglen til succes

Alle dage er forskellige, når man arbejder med borgere på et botilbud. Det betyder, at medarbejderne skal være omstillingsparate og kunne bevare overblikket i en travl og hektisk hverdag. FlowEffect er et nyt pædagogisk opgavestyringsværktøj, hvor pædagogerne selv prioriterer opgaverne i hverdagen.

FlowEffect sikrer, at man som medarbejder altid har det fulde overblik over dagens opgaver på arbejdspladsen og derved nemmere kan hjælpe, når en af kollegerne er presset. Resultatet er i sidste instans en højere kvalitet for borgerne og større arbejdsglæde for medarbejderne. Overblikket gør det også nemt at vurdere, om der er behov for at bestille vikarer ved en sygemelding fra en kollega. 

Sådan fungerer FlowEffect

floweffect medarbejder billede

1. Planlæg selv

Medarbejder møder ind på vagten og trykker sig ind på de borgere, man er kontaktperson på. Det er tydeligt, hvad man skal lave på dagens vagt. Medarbejder har mulighed for selv at planlægge egne opgaver for ugen.

medarbejdere bruger floweffect feddet

2. Fælles overblik

Dagens opgaver gennemgås i fællesskab. Er der ekstraopgaver, der skal fordeles? Eller har en kollega brug for aflastning? Ved den store touchskærm er det nemt at flytte rundt på opgaverne.
medarbejdere flytter rundt på floweffect skærm

3. Hjælp kollegaerne

Efterhånden som opgaver løses, markeres de som grønne. Det er let at se, om en kollega har for mange gule uløste opgaver og kan have brug for hjælp.

Hvem skal bruge FlowEffect?

FlowEffect henvender sig til organisationer som eks. botilbud, der ønsker at arbejde mere dynamisk med opgaveløsning, så medarbejderne får et større ansvar for planlægning og prioritering af opgaverne i dagligdagen.

FlowEffect er tilgængelig på alle enheder både telefon, tablet, computer og touch-stormskærm (smartskærm). Vi anbefaler, hvis det er muligt, at bruge en stor touchskærm på overlapmøder. 

medarbejdere botilbud feddet

På botilbud Feddet styrer pædagogerne selv opgaverne

Læs den spændende historie fra botilbuddet Feddet, der er i de seneste tre år har benyttet FlowEffect til pædagogisk opgavestyring. Ledelsen håbede oprindeligt, at løsningen kunne bidrage til et bedre overblik og gøre det nemmere for pædagogerne at arbejde sammen. Men overraskende hurtigt viste resultaterne sig at overgå forventningerne.
forside floweffect magasin

Inspirationsbrochure "Opgavestyring uden stress"

I FlowEffect fordeler og prioriterer medarbejderne selv de daglige opgaver, hvilket giver en række fordele, når systemet er integreret i hverdagen. Arbejdspladser vil bl.a. opleve at man har et bedre overblik over opgaverne, øget kvalitet i opgaveløsningen og at stressniveauet falder markant hos personalet. I denne inspirationsbrochure deler vi erfaringer fra arbejdspladser, som bruger systemet i hverdagen.

Seks spørgsmål til faglig leder fra Feddet

Hos os er alle vigtige opgaver en del af FlowEffect. Typisk vil det være de opgaver, der knytter sig til borgernes hverdag, og som reflekterer bestillerens ønsker og krav. Økonomi-opgaver eller ”hvem tømmer opvaskemaskinen” er ikke en del af vores FlowEffect.
Det er medarbejderne selv, der opretter opgaverne i FlowEffect.
En opgave markeres som grøn i FlowEffect, når den er fuldført. I FlowEffect kan man se fuldførte (grønne) opgaver, og overblikket viser, at man lykkedes med tingene.
Vores vikarer oprettes i FlowEffect og bruger det på samme måde som det faste personale. Vikarerne indgår i planlægning og prioritering af opgaverne, og er de i tvivl kan de under hver enkelt opgave læse, hvordan opgaven skal udføres. Det sikrer kontinuitet i opgaveløsningen og giver tryghed for vores vikarer.
I FlowEffect kan man tilgå borgernes handleplaner, så man altid kan følge med i, om de opgaver man udfører også stemmer overens med den bestilling, som er blevet lavet. Medarbejderne har et stort medansvar i at sikre, at vi pædagogisk har fokus på de rigtige ting.
Nej det skal man ikke, men det er en fordel. På vores overlapmøder står medarbejderne omkring touch storskærmen og taler opgaverne igennem i fællesskab. Det giver et super overblik. Vi vil IKKE kunne undvære storskærmen.
sus mesayer er faglig leder og grundlægger af floweffect
Sus Mesayer er faglig leder på botilbud Feddet, og så er hun systemadministrator i FlowEffect.

Hvad betyder FlowEffect for...?

Medarbejder

Når man møder ind på en vagt, så har man altid overblikket over dagens opgaver i FlowEffect. Kan jeg holde kadencen med opgaverne? Eller er der for mange opgaver, så jeg skal have hjælp af en kollega?
Kommer en medarbejder bagud med opgaver i løbet af dagen, så kan opgaverne nemt flyttes rundt blandt kollegaer.
Overblikket i FlowEffect er fundamentet for at skabe tryghed, fordi teamet i fællesskab har fokus på at hjælpe hinanden i mål med opgaverne. Det gælder både faste medarbejdere og vikarerne.
Medarbejdere vil opleve, at de får større opmærksomhed på opgaverne. En faglig insisteren på at opgaverne skal lykkedes.

Leder

Når ansvaret for planlægning af opgaver flyttes til medarbejderne, giver det lederen mulighed for at være mere pædagogisk coachende i forhold til medarbejdernes faglighed.
Ved en sygemelding er det let at vurdere, om medarbejdernes opgaver kan fordeles eller udsættes, så man ikke behøver en vikar denne dag. På Feddet har det betydet halvering af vikarforbruget.
I en tid hvor mange eksterne interessenter har planer og mål med borgere, bliver det nemmere for medarbejderne at koordinere tingene centralt i FlowEffect. Mindre stress og højere kvalitet.
Når medarbejderne selv planlægger og udfører dagens opgaver, så giver man dem et større ansvar. Det har positiv indvirkning på engagement, trivsel og loyalitet på arbejdspladsen.

Borgeren

Opgaverne fuldføres oftere og bedre end tidligere. Medarbejderne har hele tiden fokus på de vigtigste opgaver. Borgere oplever, at medarbejderne er mere vedholdende i deres pædagogiske fokus.
I FlowEffect er det beskrevet, hvad der kræves af medarbejderen på hver enkelt opgave. Det sikrer vigtig kontinuitet for borgeren også ved brug af vikarer.
Når borgerne mødes af engagerede medarbejdere i godt humør, smitter det af.

Hvordan kommer man i gang?

Det er hurtigt at komme i gang med FlowEffect. Systemet er enkelt at bruge, og på få dage kan jeres medarbejdere og borgere være oprettet, og jeres eksisterende opgaver integreret i FlowEffect. 

TeamEffect støtter igennem hele opstarten med træning, opsætning og vejledning, så vi sikrer, at I får de bedste forudsætninger for at bruge FlowEffect i hverdagen.

TeamEffect har i flere år samarbejdet med botilbud over hele landet, og vores løsninger bruges i over 33 kommuner og regioner. For nærmere info om priser og implementeringsmuligheder kontakt pc@teameffect.io. 

træning peter christensen

Webinar "På Feddet styrer pædagogerne selv alle opgaver"

Kasper Iversen er tilbudsleder på Botilbud Feddet, og så har han været med fra start, da man implementerede FlowEffect på botilbuddet. Kasper har oplevet, hvordan FlowEffect har haft positiv betydning for stressniveauet, samarbejdet, vikarforbruget og hans egen rolle som leder.

I TeamEffects webinar “På Feddet styrer pædagogerne selv alle opgaver” kan du høre Kasper fortælle, hvad FlowEffect betyder for hverdagen på et botilbud, og hvordan man bliver bedre til at samarbejde mere dynamisk omkring borgerne. Modtag en optagelse af webinaret ved at udfylde formularen.

Eller book en gratis online demo af FlowEffect

Scroll to Top