fbpx

Privatlivspolitik

Dit privatliv er vigtigt for TeamEffect ApS (“TeamEffect”). Denne Privatlivspolitik dækker, hvad vi indsamler, og hvordan vi bruger, offentliggør, overfører og gemmer dine oplysninger.

TeamEffect ApS

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Privatlivspolitik, kan du kontakte os vha. nedenstående information.

TeamEffect ApS
C. A. Olesens Gade 4
9000 Aalborg
Danmark
Telefon: 71 74 71 48
E-mail: support@teameffect.io
Virksomhedens CVR-nummer: 36441232

Vores kunder kan sende forespørgsler vedrørende beskyttelse af personlige data, fortrolighed og sikkerhed til administrerende direktør Jonas Steen Hansen, TeamEffect ApS, jh@teameffect.io.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger følger af:
EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR)

Behandlingen af dine data er enten baseret på dit samtykke, hvis behandlingen er nødvendig til udførelsen af en kontrakt, som du er part i, eller det er nødvendigt på grund af en forespørgsel fra dig forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6(1)(a)-(b).

Hvis processen er baseret på dit samtykke, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os vha. kontaktoplysningerne i afsnit 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Vi behandler kun almindelige personoplysninger om dig, herunder navn og email-adresse (frivillig), profilbillede, kodeord, samt informationer som du indsender via TeamEffect, f.eks. beskrivelse af din arbejdsdag, beskeder til leder, beskeder til kollegaer osv.

TeamEffect behandler kun personoplysninger med det formål at opfylde instruks angivet af kunden nærmere beskrevet i databehandleraftalen, heriblandt med formål at give indsigt i din daglige trivsel på arbejdspladsen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

TeamEffect hverken sælger, handler med eller på anden måde overfører personligt identificerbare oplysninger til tredjeparter der ikke omfattet af aftalen med Dataansvarlige (“Kunden”).

Overførsel til modtagere i tredjelande

TeamEffect overfører ikke dine personoplysninger til modtagere udenfor EU og EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares så længe kontrakten med Kunden er aktiv, og Kunden ikke har instrueret TeamEffect I at slette dataene.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de oplysninger, der fremgår i toppen.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrække dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Cookiepolitik

Hvad er cookies og hvordan anvendes de hos TeamEffect?

Cookies er små tekstfiler, som placeres på din computer, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Cookies indeholder informationer, som appen blandt andet bruger til at gøre din oplevelse med appen bedre og mere effektiv.

Hos TeamEffect bruger vi cookies til at hjælpe din enhed med at huske dit kodeord, samt hvilken arbejdsplads du kommer fra. Det gør det nemmere at hurtigt åbne TeamEffect og logge ind på din bruger.

Hvordan kan jeg undgå cookies og/eller sletter cookies?
Hvis du ikke vil tillade, at TeamEffect indlæser og placerer cookies på dit elektroniske udstyr, har du mulighed for at fravælge cookies i din browser, samt vælge hvilke cookies der tillades, blokeres eller skal slettes. Du skal dog være opmærksom på, at appen muligvis ikke vil fungere optimalt ved blokering af cookies – du vil f.eks. skulle skrive din arbejdsplads licenskode, hver gang du åbner appen.

Kontakt omkring persondata

Hvis du har spørgsmål angående persondatapolitikken, cookiepolitikken, eller andre spørgsmål omkring behandling af persondata, er du velkommen til at skrive eller ringe til os.

E-mail: support@teameffect.io

Tlf: 71 74 71 48

Scroll to Top