fbpx

Loyalitetsmåling

Mål loyalitet og engagement hos dine medarbejdere og bliv bedre til fastholdelse

Hvor loyale er dine medarbejdere?

En eNPS-måling viser hurtigt og effektivt, i hvor høj grad dine medarbejderne vil anbefale jeres organisation til andre, der søger nyt job. TeamEffects “loyalitetsmålinger” kan bruges til at måle loyalitet hos dine medarbejdere, og metoden følger eNPS-metoden. Metoden er internationalt anerkendt, hvor medarbejderne bliver stillet et simpelt anonymt spørgsmål. Måske din organisation i forvejen måler på loyalitet og tilfredshed gennem medarbejdertilfredshedsundersøgelser en gang om året? 

På baggrund af undersøgelsen heraf inddeles medarbejderne i tre forskellige loyalitets-grupper: Ambassadører, passive og modstandere. Fordelen ved metoden er, at man kun behøver stille ét spørgsmål til medarbejderne. Således forstyrrer man ikke organisationen unødigt og kan til gengæld spørge oftere f.eks. hvert halve år. Skal man fremstå som en attraktiv arbejdsplads, er det ikke bare vigtigt at have mange ambassadører. Det er mindst lige så vigtigt ikke at have for mange modstandere på sit hold. Undersøgelsen sætter lynhurtigt fokus på dette, og viser et reelt billede af loyalitet på din arbejdsplads.

Sådan inddeles medarbejdere i en loyalitetsmåling

ambassadører på arbejdspladsen loyalitetsmålinger

Ambassadører

(promoters)

Medarbejdere der aktivt vil anbefale sin arbejdsplads til andre.
passive medarbejdere loyalitetsmåling

Passive

(passive)

Medarbejdere der hverken er positivt eller negativt indstillet til sin arbejdsplads.

Modstandere

(passive)

Medarbejdere der ikke vil anbefale sin arbejdsplads (eller måske direkte fraråder den).
sådan beregnes enps score i loyalitetsmålinger

Hvordan beregnes eNPS-scoren?

Opdelingen sker på baggrund af besvarelsen af spørgsmålet: “I hvor høj grad vil du anbefale din afdeling som arbejdsplads på en skala fra 1-10 til andre?” Vi anbefaler, at man laver målinger hvert halve år dog med mulighed for at gøre det op til fire gange (maksimalt) om året.
Selve eNPS scoren kan svinge fra minus 100 til plus 100. Den beregnes ved at tage procentdel af ”ambassadører” og trække procendel af “modstandere” fra. De passive tæller således ikke med i beregningen.

Hvad er en god eNPS-score?

En fremragende eNPS-score ligger på mellem 50-100. En eNPS-score på 0-50 vurderes som godt, mens en score på -100-0 er dårligt.

Bemærk: Det er meget svært at score tårnhøjt i eNPS, men fra et kynisk rekrutteringsblik er det vigtigste måske også hele tiden at forsøge at være bedre end konkurrenterne i nabokommunerne.

hvad er en god enps score i en loyalitetsmåling

Hvordan hjælper TeamEffect med at undersøge loyalitet blandt medarbejderne?

dyrk dine loyale medarbejdere med teameffect
  • I en tid med rekrutteringsudfordringer er det vigtigt at vide, hvor loyale ens medarbejdere reelt er.
  • Det daglige trivselsarbejde i TeamEffect bliver sat i relief, når man måler to eller fire gange om året, og man kan bedre vurdere, om ens trivselsarbejde bærer frugt.
  • Metoden muliggør desuden, at man kan benchmarke internt og på tværs af organisationer. Kommentarerne vil også typisk give en ny form for indsigt til lederne.
  • Engagerede og loyale medarbejdere giver mere tilfredse borgere. Det bliver derved lettere at fastholde medarbejdere i jobbet.

Hvordan kommer man i gang med loyalitetsmålinger?

Scroll to Top