fbpx

Vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse er markant forbedret

Plejehjem Trøjborg er Aarhus’ ældste plejehjem. De store gamle bygninger der ligger centralt i Aarhus tæt ved det gamle kommunehospital, danner rammen for 80 medarbejderes travle hverdag. I 2022 igangsætte Aarhus Kommune et projekt på Plejehjem Trøjborg omkring medarbejdertrivsel og fastholdelse af medarbejdere med udgangspunkt i brugen af TeamEffects værktøj “Min Arbejdsdag”. Resultatet er bl.a. en markant forbedring i den nyeste tilfredshedsundersøgelse.
medarbejdertilfredshedsundersøgelse på trøjborg er blevet forbedret
På Plejehjem Trøjborg har man i knap et år anvendt Min Arbejdsdag som et forsøg på bl.a. at forbedre rekruttering og fastholdelse. Den nyeste tilfredshedsmåling hos medarbejderne viser markante forbedringer.

Denne artikel er en del af TeamEffects serie “Lær af de bedste”, hvor vi sætter spot på dygtige ledere og organisationer indenfor social- og sundhedsområdet. Formålet er at inspirere andre til at arbejde aktivt med trivsel og arbejdsmiljø i hverdagen.


 

Plejehjem er en vigtig brik i nutidens velfærdssamfund, og som moderne plejehjem skal man kunne løse nødvendige og meget komplekse plejeopgaver med borgerne. Plejehjem Trøjborg passer også den beskrivelse. Med sine 68 boliger og knap 80 ansatte er der næsten altid liv på gangene. Marianne Nasseri har været forstander på Plejehjem Trøjborg i 8 år:

Det er et stort hus med mange mennesker ansat på 24 timers dækning (…). Det kalder på, at vi skal kunne noget – ikke kun det fagspecifikke – men også, at vi skal kunne fungere som et større fællesskab.

Der var derfor ingen tøven i maj 2022, da Marianne og resten af personalet på Trøjborg fik muligheden for at afprøve trivselsværktøjet “Min Arbejdsdag” på plejehjemmet: 

Jeg tror det, som vi var lynhurtige til at konkludere, det var, at her er noget, som kan give os en temperaturmåling HVER DAG og ikke kun det øjebliksbillede, som man får gennem de årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser,” uddyber Marianne.

Nyeste medarbejdertilfredshedsundersøgelse understreger effekten

Som et led i et kommunalt fokus på rekruttering og fastholdelse skulle man afprøve, om Min Arbejdsdag kunne få positiv indflydelse på medarbejdertrivslen hos plejehjemmets ansatte. Det er derfor en tilfreds Marianne Nasseri, der på baggrund af den helt friske kommunale medarbejdertilfredshedsundersøgelse kan konkludere, at ikke bare er den bedre end sidste år. Den er også fyldt med tegn på en ny og bedre kultur på arbejdspladsen. Marianne fremhæver især et resultat fra undersøgelsen: 

“Kommentarfeltet er overordnet set udvidet med 300 %. Det var helt vildt, hvad der var af kommentarer i år i forhold til sidste år. Det handler meget om medarbejderne fællesskab, og den måde de går på arbejde. Det kan jeg ikke lade være med at tillægge, at vi har fanget noget gennem Min Arbejdsdag, i stedet for at jeg kun får det, hvis det kommer ind ad døren.”

forstander på plejehjem trøjborg

Arbejdsmiljørepræsentant og ergoteraupeut Jeanett Lindgaard har været begejstret for Min Arbejdsdag siden starten. Hun har været en vigtig tovholder i at få Min Arbejdsdag gjort til et værdsat redskab blandt sine kollegaer:

Jeg synes, at Min Arbejdsdag var en rigtig god idé. Det fede er jo også, at vi skal gøre det hver dag. Marianne kan følge op med den enkelte person, hvis der er noget. Hun kan bruge alle kommentarerne fra medarbejderne til at få en bedre forståelse af, hvad der foregår,” fortæller Jeanett.

Marianne oplever, at Min Arbejdsdag hjælper hende med at forstå medarbejderne og reagere på eventuelle udsving i deres trivsel. Samtidig er kommentarfunktionen en mulighed for medarbejderne for at få delt bekymringer med Marianne, der kan have betydning for den fælles opgaveløsning.

Min Arbejdsdag er TeamEffects værktøj til daglige trivselsvurderinger​

1. Medarbejder

Værktøjet bruges af medarbejderne hver dag til at reflektere over deres dag på en fem-skala fra grøn over gul til rød med mulighed for at tilføje kommentar.

2. Leder

Leder får ikke anonym indsigt i vurderingerne.

team billede

3. Opfølgning

Man vil derfor opleve, at det bliver lettere at prioritere sin tid hos dem, der har har det svært. Det gør det lettere at fastholde medarbejdere i jobbet.

”Plejehjemmene bag facaden” var hårdt ved image

Det har ikke været lige sjovt at være ansat på et plejehjem i Aarhus i de seneste år. Vi kender alle de eksemplerne på groft omsorgssvigt i ældreplejen, som blandt andet fandt sted på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus Kommune. Efterfølgende har forskellige medier forsøgt at lave opfølgende afsløringer. Dog uden at nye historier er kommet til. Det har dog skabt en øget nervøsitet blandt medarbejderne på Plejehjem Trøjborg. Tilbage står at afsløringerne i udsendelsen ”Plejehjemmene bag facaden” gav et alvorligt knæk i tilliden til de aarhusianske plejehjem, og det påvirkede medarbejderes faglighed, stolthed og selvtillid: 

Jeg kan huske personligt med Else sagen, at mig og mine kollegaer ikke turde at sige, at vi arbejdede på et plejehjem. Specielt over for nye folk, hvis man f.eks. var på date. Så sagde man kun, at jeg er ergoterapeut, fordi ellers kunne man godt blive udskammet: “Nå du er en af dem, som går sådan noget, som man så”,” fortæller Jeanett.

Og selvom medieovervågenheden er mere afdæmpet nu, så har utrygheden sat sine tydelige spor. På Plejehjem Trøjborg er der eksempler på pårørende, som selv har valgt at sætte kameraer op og optage hvad der sker. Som leder er det i den situation vigtigt at bakke fuldstændig op om sit personale og kunne italesætte situationen. Marianne bruger tit en metafor om en mønt:

Vi skal hele tiden huske, at en mønt har to sider. I har ingen grund til at være nervøse, hvis I gør det, I skal. Jeg er i princippet fløjtende ligeglad med, hvor mange kameraer, der står derude. Jeg har jeres ryg. Hvis vi har rent mel i posen, så går vi herfra med hovedet højt gennem døren,” fortæller Marianne.

Og Min Arbejdsdag kan rent faktisk være med til at skabe den nødvendige tryghed for personalet, specielt i en travl hverdag hvor tiden og muligheden for at være i løbende kontakt med hinanden, er presset. Når Marianne og de andre ledere indbyder til og reagerer på, at medarbejdere løbende deler deres positive eller negative oplevelser, så skaber det en øget tillid og styrker relationen mellem medarbejderne og ledelsen. I forskningen ville man tale om at øge den ”psykologiske tryghed”. Det giver en tryghed for medarbejderne, at man altid har en kanal til sin leder, hvor man kan dele sine bekymringer:

Vi har snakket meget om, at vi skal turde tale om det, som er svært. Det er jo især i forhold til trivsel. Det er meget bedre at forebygge, end at skulle ud og helbrede. Med Min Arbejdsdag har vi en mulighed for at kigge på, hvad det er for nogle børnesygdomme, som vi er nødt til at lade medarbejderne have. Der ligger nemlig udvikling i at have konflikter. Men det må jo aldrig være noget der stikker af for den enkelte,” forklarer Marianne.

Det er lettere at rekruttere, hvis man har stolte medarbejdere

Trøjborg er ligesom alle andre plejehjem udfordret på at rekruttere medarbejdere. De oplever dog, at rigtig mange vender tilbage efter at have været forbi plejehjemmet i praktik eller som ansat. Marianne har konkrete eksempler på episoder, hvor personer helt uopfordret kontakter hende i søgen efter et arbejde: 

Det nye der sker, det er, at vi bliver ringet op af nogle, som har hørt, at vi er en god arbejdsplads. Både af unge mennesker, som har taget et sabbatår, men faktisk også faglært personale. Sidste uge var der en hjælper, som var færdiguddannet om lidt. Hun manglede et arbejde og havde hørt, at vores sted var et godt sted at være. Hun skal faktisk til samtale ved os i morgen,” fortæller Marianne.

Generelt har Plejehjem Trøjborg et rigtig godt ry blandt de unge, og det er især fællesskabet blandt personalet, som trækker, hvilket også afspejlede sig i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. Jeanett fremhæver i den sammenhæng funktionen “skulderklap” i Min Arbejdsdag, hvor man kan sende anerkendende beskeder til hinanden. Den bliver brugt meget af personalet, og er nærmest blevet en del af den daglige jargon: 

Jeg kan også godt lide skulderklap funktionen, som bliver brugt meget. Jeg har hørt folk på gangene sige: “hey du får lige et skulderklap”. Du har faktisk set, at jeg gjorde et eller andet, som var godt for dig. Det giver jo noget selvtillid, når man får ros. Man vokser,” og Jeanett giver et eksempel på et skulderklap, hun selv har modtaget:

amr på plejehjem trøjborg

“Jeg lavede noget overblik over sygeplejeopgaver dengang, vi havde nogle sygeplejeopgaver. Så skrev Marianne til mig: “Tusind tak. Det var en kæmpe hjælp.” Så gider jeg jo godt at gøre det, fordi jeg kan høre, at det hjælper.”

I bund og grund handler det om at skabe stolthed blandt personalet. Personalet skal dele de gode historier, og ledelsen skal anerkende dem, der deler ud af deres oplevelser. Det kan man i Min Arbejdsdag. Man skaber ambassadører (loyale medarbejdere) for arbejdspladsen, der tager ansvar for deres egen og deres kollegaers trivsel. Det gør det nemmere at rekruttere nye medarbejdere, fordi de gode historier kommer fra medarbejderne selv. Marianne tror derfor på, at Min Arbejdsdag gør noget godt for Plejehjem Trøjborg:

Stoltheden har været indsatsen for mig. Dem der er her, skal først og fremmest trives, fordi så trives alle mine beboere. Og så skal de prale af det, vi laver her på Trøjborg. Jeg mærker, at personalet selv begynder at prale, og det spreder sig. Eleverne fra SOSU-skolerne synes, at det er fedt at skulle i praktik her. Det er jo personalets fortjeneste – ikke min,” afslutter Marianne.

Om plejehjem Trøjborg

Plejehjem Trøjborgs plejehjemsopgaver bliver mere og mere komplekse. Det skyldes udviklingen i samfundet. Ældre patienter udskrives meget hurtigere fra hospitalerne og kræver mere specialiseret pleje. De borgere, der flytter ind, er ”tungere” end tidligere og dermed øges krav til personalets faglighed hele tiden. Samtidig er behovet for koordinering mellem de forskellige fagligheder også øget. Det stiller krav, til at man bliver bedre til at arbejde sammen og hjælpe hinanden. Læs mere om Plejehjem Trøjborg.

Scroll to Top