fbpx

Sygeplejerske har bedømt alle sine arbejdsdage i 5½ år

På sengeafsnit N2 på Klinik Psykiatri Nord i Brønderslev har de benyttet TeamEffects app ”Min Arbejdsdag” i snart seks år. Det betyder, at medarbejderne hver dag skal tjekke ud efter endt arbejde. N2 er en åben psykiatrisk afdeling med speciale i psykoser. Som andre afdelinger i det danske sundhedsvæsen oplever man her øget pres, dårligere arbejdsvilkår og pressede samarbejdspartnere. Alligevel synes medarbejderne på N2, at de er privilegerede, fordi de har en høj trivsel og ikke endnu har oplevet problemer med at ansætte nye medarbejdere.
charlotte sygeplejerske danmarksmester i teameffect
Charlotte er sygeplejerske og klinisk afsnitskoordinator (KAK-funktion) på N2 i Brønderslev. Det vil sige, at hun er ansvarlig for patientforløbene og koordinerer samarbejdet, bl.a. med læger og andre faggrupper. I løbet af Charlottes 5 ½ års ansættelse på N2 har hun bedømt 1.166 arbejdsdage. Det svarer til, at hun har bedømt hver eneste arbejdsdag i stort set hele perioden.

N2 er ét sengeafsnit ud af flere på Klinik Psykiatri Nord i Brønderslev, der alle benytter TeamEffects løsning “Min Arbejdsdag“. Charlotte Skriver er sygeplejerske på afsnit N2 og hun fortæller, at arbejdsmiljøet for de ansatte er hårdt, fordi det kræver meget mental energi, da patienterne er i særdeles sårbare situationer:

Det daglige arbejde er, at vi skal engagere os og involvere os i den enkelte,” forklarer Charlotte.

Her hjælper Min Arbejdsdag hende, da hun dermed får bedre mulighed for at lægge dagen fra sig, når hun reflekterer over sin arbejdsdag og ”tjekker ud.” Charlotte har bedømt knap 1.200 dage inde i Min Arbejdsdag, siden hun startede på N2 for 5½ år siden. Hendes tætte dialog med både leder og kollegaer motiverer hende til fortsat dagligt at bedømme sine arbejdsdage.

Få delt det der fylder i hverdagen

Charlotte fortæller, at hun for nyligt var bekymret over et patientforløb i forbindelse med en patients udskrivelse. Hun valgte at fortælle om sin bekymring i Min Arbejdsdag, og det hjalp hende med at kunne lægge sin bekymring fra sig, når hun var hjemme og havde fri, fortæller hun.

Charlotte har omvendt også prøvet at være så påvirket af private omstændigheder, at det gik ud over jobbet. I stedet for at lade det fylde for meget, så skrev hun det ind i Min Arbejdsdag. Min Arbejdsdag gjorde, at hun ikke skulle vente på at få fysisk fat på sin leder, Christina. I stedet kunne hun med det samme gøre det tydeligt for Christina, hvad der lige nu påvirkede hende negativt:

For et par uger siden var jeg vældig presset af nogle omstændigheder hjemmefra, som jeg kunne mærke påvirkede mig i jobbet. Og det er ikke altid jeg kan få fat i min leder Christina. Men så skrev jeg bare inde i Min Arbejdsdag. Så fik Christina og jeg selvfølgelig en snak om det efterfølgende. Min Arbejdsdag gjorde, at min leder var hurtigere i stand til at reagere hensigtsmæssigt.

Charlotte bruger ikke kun Min Arbejdsdag til at dele sine bekymringer. Hvis de på kontoret har haft en sjov oplevelse, så bliver det også noteret i appen. I Min Arbejdsdag er der både plads til at dele de gode og mindre gode oplevelser med sine kollegaer og leder – og begge ting er lige vigtige for at opretholde det gode kollegaskab:

Men hvis jeg nu har været på arbejde og mine kollegaer og jeg bare har haft det skideskægt, så skriver jeg også det på,” fortæller hun.

Bedømmer sine dage, når hun er kommet hjem

Min Arbejdsdag er blevet en fast del af Charlottes daglige rutiner, og hver dag, når hun rammer privaten og har fået arbejdet lidt på afstand, reflekterer hun over, hvordan hendes arbejdsdag har været med patienter og kollegaer. Først her bedømmer hun sin dag.

Charlotte fortæller, at Min Arbejdsdag er et simpelt værktøj, der er lige til at gå til. En grund til, at Charlotte har været flittig med at bedømme sine arbejdsdage, er bl.a., fordi hun ved, at hendes leder Christina ser det hver dag og er god til at følge op:

Jeg ved at Christina bruger Min Arbejdsdag, for jeg oplever det i praksis. Det er det, der ansporer mig til at benytte det selv, for jeg ved at Christina læser det,” forklarer hun.

Charlotte opfordrer og motiverer også hendes kollegaer til at bruge app’en, især når der er ekstra travlt på afsnittet:

Hvis jeg ved nogen har haft en travl dag eller er ekstra presset, så gør jeg meget ud af at sige ”Husk nu at brug Min Arbejdsdag” fordi nogle gange er det svært at dokumentere, når vi skal gøre en ekstra indsats.”​​

Som sygeplejerske kan Charlotte fortsat mærke vreden, der ulmer på baggrund af både Corona og sygeplejerskestrejken, som kun har forstærket de faglige udfordringer for de sundhedsansatte. Charlotte fortæller at de på N2 er heldige i den forstand at de har en høj trivsel og indtil videre ikke har store problemer med at få nye medarbejdere til afsnittet. Hun mener dog, at der er brug for bedre anerkendelse af sundhedsvæsenets dårlige arbejdsvilkår. Charlotte ser Min Arbejdsdag som en unik mulighed for at dele ens sociale og faglige udfordringer direkte med sin leder. Samtidig muliggør Min Arbejdsdag, at medarbejderne ikke først skal sikre taletid hos Christina, for at få delt det de har på hjerte:

Min Arbejdsdag er en hurtig og simpel måde at screene medarbejdernes trivsel på,” afslutter Charlotte.

"Hvis jeg ved nogen har haft en travl dag eller er ekstra presset, så gør jeg meget ud af at sige ”Husk nu at brug Min Arbejdsdag” fordi nogle gange er det svært at dokumentere, når vi skal gøre en ekstra indsats.”​

danmarksmesteren i teameffect charlotte
Scroll to Top