fbpx

Jeg fik lige et skulderklap i går

På pleje- og rehabiliteringscenter Kastaniegården i Frederikshavn Kommune har man i snart to år haft stor succes med trivsels-appen Min Arbejdsdag. Særligt funktionen “skulderklap” har vist sig at kunne hjælpe med at få fanget og fastholdt mere faglig anerkendelse blandt medarbejderne - noget som ellers kan være svært at nå i en travl hverdag med skæve vagter, patientkald og udskiftning af borgere.
kastaniegården styrker faglig anerkendelse mellem kollegaerne
Kastaniegården er et pleje- og rehabiliteringscenter, der arbejder med kompleks sygepleje, derfor er centret åbent alle døgnets timer. Kastaniegården har brugt TeamEffects trivselsapp i knap to år.

Kastaniegården ledes i det daglige af Gitte Olesen, som har mere end 20 års erfaring som leder. I de seneste to år har medarbejderne kunne afslutte deres vagt med at bedømme deres arbejdsdag i “Min Arbejdsdag“. I praksis betyder det, at de tjekker ud og scorer deres arbejdsdag på en fem-farveskala fra grøn over gul til rød. Medarbejderne kan også skrive en kommentar, hvor de typisk deler med Gitte, hvad der har fyldt på deres vagt. 20% af medarbejderne vælger at skrive en kort kommentar hver dag.

Gitte er leder for 40 medarbejdere på Kastaniegården, der er bemandet døgnet rundt. For Gitte er medarbejdernes daglige bedømmelser derfor vigtige signaler for den enkeltes trivsel, så hun altid får hjulpet dem, der har størst behov for dialog eller omsorg.

Når nu jeg ser en medarbejder, der i en periode har haft mange gule dage for eksempel – måske en enkelt rød dag – så er jeg inde og have fat i medarbejderen med det samme og prøve at løse det her problem, hvor jeg før måske ikke havde opdaget det.

“Jeg kan gå ind og kigge på hele døgnets forløb. Der hjælper Min Arbejdsdag jo lederen rigtig meget til hurtigt at tage fat, der hvor der kan være nogen, der ikke trives.”

leder kastaniegården frederikshavn

Gitte oplever, at TeamEffect hjælper med at forebygge mistrivsel, og at det hjælper hende med at have et konkret overblik over, hvordan hendes team har det. Hun fortæller, at medarbejdere tit efterspørger fokus på trivsel, og her ser hun det som lederens opgave at finde en løsning og implementere det. Her fungerer Min Arbejdsdag effektivt, da det hele er digitalt og samlet ét sted. Gitte fortæller desuden, at Min Arbejdsdag er særlig god til at hjælpe hende med at huske de mere stille medarbejdere og forebygge, at de falder fra både fagligt og socialt. Derfor sørger hun også for, at nye medarbejdere hurtigt bliver introduceret for Min Arbejdsdag og dermed får det brugt fra dag ét.

Vi har en nyansat i dag, der er startet, og hun er allerede oprettet og er blevet fortalt, at det er en del af det at være her på Kastaniegården.

Gitte arbejder ud fra det princip, at trivsel skal være på dagsordenen. Derfor er Min Arbejdsdag blevet en uundværlig del af arbejdsdagen for hende som leder. Hun peger desuden på, at muligheden for, at medarbejderne kan sende skulderklap til hinanden er vigtig:

Medarbejderne siger til mig: ”Det var så dejligt, jeg fik lige et skulderklap i går,’” siger Gitte.

Faglig anerkendelse mellem kollegaerne

Også medarbejderne sætter stor pris på skulderklap:

Der er nogle ting man ikke får sagt i hverdagen, og så er det meget rart at sige det til hinanden derinde,” fortæller Hanne-Dorte, der er AMR på Kastaniegården.

For hende er det særligt vigtigt, at Min Arbejdsdag ikke skal ses som noget der er pålagt medarbejderen og tynger deres hverdag, men at det hjælper dem med at komme nemmere igennem arbejdsdagen og gå gladere hjem:

Man skal ikke se det som en ekstra opgave. Man skal se det som noget, der hjælper mig og mine kollegaer.

Her har skulderklap især en stor rolle, da det netop får anerkendelsen til overfladen:

Skulderklap gør altså noget ved én. Man får anerkendelse af sit arbejde, og det er altså kanon.

amr kastaniegården frederikshavn

"Min Arbejdsdag understøtter dialogen, fordi det får de ting frem, der kan være svære at sige mundtligt. Medarbejderne kan bruge lige de ord de vil - så længe mavefornemmelse og tanker er kommet ned på skrift."

For Anne, der er social- og sundhedsassistent på Kastaniegården, er det også skulderklap, der er vigtigst ved Min Arbejdsdag. Hun fortæller, hvordan anerkendelse mellem kolleger er svært at få flettet ind i et så travlt arbejdsmiljø. Det handler ikke bare om at sige ”godt kæmpet” til hinanden, mens man haster ud ad døren efter en hård vagt. Når man får ros af sine kolleger eller sin leder for den faglige indsats man har ydet på en svær dag, så kan det virkelig booste selvtilliden.

Man har måske haft nogle episoder på arbejdet, som har været hårde, og så at få det der skulderklap ind ad døren, der siger ”Det gjorde du faktisk godt i den her situation” og få bekræftet, at det gør man godt fagligt. Det synes jeg virkelig er godt. Og det synes jeg generelt Min Arbejdsdag gør,” siger Anne.

På Kastaniegården har de allerede sendt 1.154 skulderklap på knap to år og det har betydet, at personalet er blevet bedre til at få fokus på anerkendelse og de positive ting i hverdagen.

“Jeg synes det er vigtigt, at vi er gode til at anerkende hinanden. Det er rart at vide, at min kollega også synes jeg gør et godt stykke arbejde."

medarbejder kastaniegården

Kastaniegården

  • Pleje og rehabiliteringscenter Kastaniegården er en del af Frederikshavn Kommune.
  • Kastaniegården tager sig af borgere, der er plejekrævende eller som skal igennem genoptræning. Man arbejder med kompleks sygepleje og tager sig af ca. 400 borgere om året. 
  • Kastaniegården har 33 midlertidige pladser og bemanding 24 timer i døgnet. 
  • Kastaniegården har anvendt Min Arbejdsdag i snart to år. 
Scroll to Top