fbpx

Høj faglighed og et stærkt fællesskab er afgørende for, at vi lykkes med borgeren

De 79 medarbejdere på botilbuddet Solsiden arbejder på forskellige lokationer med en gruppe meget komplekse borgere med svære psykiske lidelser. Ledelsen har valgt at investere i at skabe tryghed og fællesskab hos medarbejdergruppen og dermed højne medarbejdernes arbejdsglæde, fordi man tror på, at medarbejdertrivsel er fundamentet for at kunne levere en høj pædagogisk kvalitet i det daglige arbejde med borgerne.
kristine og gitte fra solsiden region nordjylland
Ifølge afdelingsleder Kristine (t.v) og tilbudsleder Gitte (t.h.) har Min Arbejdsdag betydet, at man er blevet bedre til at skabe den nødvendige psykologiske tryghed. På et socialpsykiatrisk tilbud er der høje følelsesmæssige krav. Men i og med at medarbejderne benytter sig af Min Arbejdsdag på daglig basis, så bliver det lettere at få delt det der fylder. På billedet holder Kristine og Gitte deres spil “Recovery og rehabilitering -borgeren i centrum”, som de selv har udviklet. Spillet vil kunne købes ved henvendelse til Solsiden.

Denne artikel er en del af TeamEffects serie “Lær af de bedste”, hvor vi sætter spot på dygtige ledere og organisationer indenfor social- og sundhedsområdet. Formålet er at inspirere andre til at arbejde aktivt med trivsel og arbejdsmiljø i hverdagen.


 

I smukke landlige omgivelser lidt uden for Sindal i Nordjylland ligger det socialpsykiatriske botilbud Solsiden. Det er et regionalt tilbud under Området for Socialpsykiatri i Region Nordjylland. Tilbuddet består af fire afdelinger: Birkehaven, Æblehaven, Teglhaven og Teglgården.

Uanset om man er pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, køkken- eller rengøringsmedarbejder eller social- og sundhedsassistent, arbejder man i praksis pædagogisk og relationelt med borgerne. På Solsiden arbejder man ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang: Målet er at man skal skabe gode trygge og tillidsfulde relationer mellem borger og medarbejdere:

Medarbejderne møder ind og har borgerkontakt hver eneste dag. Det betyder, at man er udsat med hensyn til de relationelle forhold,” siger tilbudsleder Gitte Vejby.

Det kræver derfor en høj faglighed at arbejde på Solsiden. Kompleksiteten hos de tilknyttede borgere er heldigvis en stor motivationsfaktor for de medarbejdere, som arbejder eller søger job hos Solsiden. Men med kompleksiteten følger der også – ifølge ledelsen – et stort behov for at kunne passe på sig selv og sine medarbejdere, som hver eneste dag er eksponeret for potentielt udadreagerende og krævende borgere.

Gitte Vejby, der er tilbudsleder på Solsiden har været ansat i to et halvt år, og hun er sammen med sine tre afdelingsledere meget optaget af, at man lykkedes med de borgere, som er tilknyttet tilbuddet:

Det bedste ved at arbejde på Solsiden, det er vores borgergruppe. Det er dem, vi går på arbejde for hver dag,” fortæller Gitte Vejby.

I slutningen af 2022 var der derfor ingen tøven, da medarbejderne på Solsiden fik muligheden for at køre et pilotprojekt med TeamEffects “Min Arbejdsdag” på alle hele botilbuddet:

Jeg snakkede med en medarbejder i går, der fortæller, at hun havde haft en gul dag (i Min Arbejdsdag), fordi hun havde haft en konflikt med en borger. Bagefter konflikten prikker hendes afdelingsleder hende på skulderen og spørger: “Er du okay? Skal vi lige prøve at finde ud af, hvordan du har det?” Det handlede om hendes ve og vel, og hvordan hun havde det og ikke om selve konflikten. Hun var glad for, at der var kommet en leder, der havde taget fat i den situation, hun stod i. Ikke for borgerens men for hendes skyld. Helt konkret sagde hun, at Min Arbejdsdag er skabt for medarbejderne.

Sådan fortæller Gitte om det simple værktøj ”Min Arbejdsdag”. I værktøjet tjekker medarbejderne hver dag ud efter endt arbejde og bedømmer deres arbejdsdag på en fem farveskala med mulighed for at skrive en kommentar til dagen, som deles med deres direkte leder. ”Min Arbejdsdag” er dermed et værktøj, der kan bruges til at forbedre trivslen for medarbejderne og understøtte lederne i at være mere synlige i de fire afdelinger.

Tryghed for medarbejderne

1. Medarbejder

Bedøm din dag (femskala)
Reflekter og tilføj kommentar

2. Leder

IKKE-anonymt indblik
Analyse på individ- og afdelingsniveau

team billede

3. Opfølgning

Fælles teamstatus
Individuel dialog efter behov

”Min Arbejdsdag” handler i høj grad om medarbejderne. Det er en måde at skabe tryghed og tillid i arbejdsrelationer og italesætte oplevelser fra hverdagen, som har betydning for opgaveløsningen og medarbejderens ve og vel.

Afdelingsleder: “Vi løfter bare bedst i flok“

Kristine er en af tre afdelingsledere på Solsiden. Hun er leder for afdelingerne Teglgården og Teglhaven, som henvender sig til borgere med svær demens og Huntingtons sygdom. Hun er meget positiv omkring brugen af Min Arbejdsdag. Rent faktisk har hun tidligere brugt Min Arbejdsdag som medarbejder i Psykiatrien i Region Nordjylland. Her oplevede hun, at Min Arbejdsdag var utrolig nemt at bruge, og derfor var hun også dengang hurtig til at tage det til sig:

Det er et redskab, som gjorde, at det var nemt som medarbejder at få hurtig respons fra en leder, hvis der var brug for det. Hvis jeg fx havde en aftenvagt, så kunne jeg sende noget afsted, og så kunne vi snakke om det, når jeg mødte ind igen,” fortæller Kristine og fremhæver, at værktøjet er utrolig simpelt at bruge som medarbejder. Hun fortsætter: “Man kan få afsluttet sin dag ved et tryk på en fem-farveskala. Det kan de fleste forholde sig til. Der er ikke noget, som er rigtigt og forkert.

Kristine oplevede dengang, at det havde en positiv indflydelse på bevidstheden om hendes egen trivsel og relationen til hendes leder, fordi de daglige refleksioner blev til signaler om, hvad der var på spil fagligt og personligt. Det kunne både bruges af hende selv og hendes leder. Vi kan nemlig alle have udfordrende perioder i vores arbejdsliv, hvor det kan være vanskeligt at sætte ord på, hvad der er svært, og her er Min Arbejdsdag en sikkerhedsventil og en ekstra tryghed for medarbejderen. Kristine fortæller om en nylig episode, hvor der var en medarbejder, som var ekstra sårbar:

Jeg var ikke bevidst om, at den her sag var der. Men jeg kunne se det, fordi hendes dage var røde. Det blev tydeligt i Min Arbejdsdag, at der var noget på spil, hvilket gjorde at jeg hurtigt kunne sætte ind. Det syntes medarbejderen var rart. Hun var derfor også hurtigt tilbage med fuld styrke igen,” fortæller Kristine.

På Solsiden er Kristine nu ”leder” i Min Arbejdsdag. Hun oplever, at værktøjet giver hende en pejling af, hvordan alle hendes 35-40 medarbejdere har det i hverdagen. Og når de bedømmer gule eller røde dage, så er det nemt at følge op med rette vedkommende. På Solsiden er man et fællesskab, hvor der er et klart ønske om at skabe et godt arbejdsmiljø. Kristine ser flere eksempler på, hvordan Min Arbejdsdag støtter op om det:

Jeg har også nogle medarbejdere, som selv har scoret en grøn, og så har de lige skrevet nedenunder f.eks. “Er bekymret for en kollega”. Det går ikke ud på, at man er en sladrehank. Det går ud på, at man har en omsorg for sig selv og hinanden. Jeg ser rigtig meget, at de faktisk har omsorg for, at tingene skal lykkedes. Vi kan meget bedre skrue på noget, hvis vi er bevidst om, hvad vi skal skrue på. Vi løfter bare bedst i flok.

Kristine giver et andet eksempel fra den nyligt overståede nytårsaften, hvor hun selv holdt fri, men alligevel som leder kunne følge med i, at en festdag, der ellers tit kan være vanskelig på bostedet, alligevel endte rigtig rigtig godt:

Til nytår var der bred enighed hos begge mine afdelinger om, at nytårsaften havde været rigtig rigtig god. Der havde været mange svære ting i løbet af dagen. Men aftenen havde været rigtig god, og borgeren havde haft den bedste aften. Jeg får som leder en fornemmelse af, at borgerne og medarbejderne trives. Det er rigtig rart,” fortæller Kristine.

Og arbejdsglæde smitter – på den gode måde. Både overfor kollegaer og borgerne. Man er afhængig af hinandens faglighed og hjælp i opgaven med borgeren, og samarbejdet fungerer bare bedst, hvis alle er glade for at møde på arbejde hver dag:

“Hvis jeg kommer med gejst på det, jeg laver, så smitter det. Man kan jo godt have haft mægtig travlt, men så kan der være noget, som gør at jeg bare lige LYKKEDES. Så er det faktisk den del, hvor jeg lykkedes, som jeg går hjem med, når jeg aktivt reflekterer over min dag. Når jeg så møder ind igen, så møder jeg også ind med noget, som er lykkedes.”

Introduktionsprogram for nye medarbejdere på Solsiden
Min Arbejdsdag er naturligvis en del af introduktionsprogrammet på botilbuddet Solsiden, så nye medarbejdere hurtigt kan blive en del af fællesskabet og hurtigt få bygget en god relation til sine kollegaer og sin leder.

Ifølge Gitte har implementering af Min Arbejdsdag forløbet rigtig godt på Solsidens forskellige afdelinger, fordi man netop har præsenteret værktøjet som noget simpelt, der er nemt at bruge, men som samtidig får gruppen tættere på hinanden:

Vi har bare taget noget til os, som var let at implementere. Det her kalder på det nære. Det kalder på vores medarbejdere. Det kalder på, at afdelingslederne er opsøgende i forhold til, hvordan relationen er i hverdagen. Det er et let tilgængeligt redskab, som i virkeligheden taler direkte ind i vores arbejdsmiljø, og det gør en forskel,” opsummerer Gitte.

Vi fik to medarbejdere i forgårs. De er koblet på, og de har vældig gejst i at bruge TeamEffect og være startet hos os på Solsiden,” afslutter Kristine.

Om Bostedet Solsiden

Bostedet Solsiden er et botilbud for voksne med svære psykiske lidelser, der kan være udfordret med dobbeltdianoser og modtager støtte efter servicelovens paragraf 85 i egen bolig og ophold efter servicelovens paragraf 107 og 108.  Solsiden er et regionalt tilbud under Området for Social Psykiatri i Region Nordjylland. Bostedet har fire afdelinger:  

  • Teglhaven: En skærmet afdeling med komplekse problemstillinger. Det vil sige beboere, som har brug for meget specialiseret pleje og omsorg. Medarbejderne arbejder ud fra tankegangen i Marte Meo.
  • Teglgården: I det daglige arbejder man med jeg-støttede principper, der sigter mod at bibeholde, udvikle eller genvinde de ressourcer den enkelte beboer har.
  • Birkehaven: Plejegruppen består af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og en sygehjælpere. Der samarbejdes i plejeteams, hvorved tværfagligheden udnyttes optimalt.
  • Æblehaven: I Æblehaven arbejder man med kognitive behandlingsmodeller, der gør det muligt at ændre tankemønstre hos borgen, så hverdagen bliver nemmere at håndtere. Borgerne får desuden redskaber til selv at afhjælpe situationer og tanker.
Scroll to Top