fbpx

Danmarks mindste kommune fokuserer på anerkendelse og fastholdelse

Når man arbejder i en meget lille kommune, har man som udgangspunkt ikke de samme centrale fageksperter at trække på, når problemerne med borgerne bliver komplekse. I praksis betyder det, at medarbejdere i en lille kommune skal kunne løse flere typer opgaver i hverdagen. Det kræver stor fleksibilitet fra alle på arbejdspladsen. Dette er ikke kun negativt. Det kan i bedste fald danne basis for et tættere samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, som kan skabe et godt udgangspunkt for en tryg arbejdsplads, hvor medarbejderne i højere grad vil anbefale kommunen som arbejdsplads til andre.
danmarks mindste kommune læsø fokuserer på anerkendelse og fastholdelse
Helle Christensen (t.v.) er forvaltningschef for ældre-, sundheds- og it afd. i Læsø Kommune. Helle har arbejdet i flere større kommuner, og har i de seneste seks år arbejdet og boet på Læsø. Thomas Hoffmann (t.h.) er født og opvokset på Læsø og har været handicaphjælper de sidste 12 år i Læsø Kommune. De sidste fire år har han desuden arbejdet som tillidsrepræsentant for demensafsnittet Poppelhaven, hjemmeplejen og BPA-ordningen.

På den lille ø Læsø, der ligger placeret centralt i Kattegat, bor der 1.800 mennesker. Det gør Læsø Kommune til Danmarks mindste kommune. Forvaltningschef for Ældre-, og Sundheds- og It-afdelingen Helle Carlsson Kunckel Christensen og tillidsrepræsentant Thomas Hoffmann Madsen fortæller her om deres erfaringer med at bruge Min Arbejdsdag i deres hverdag på Læsø.

I den kommunale hjemmepleje har man siden starten af 2022 anvendt Min Arbejdsdag, og personalet har taget rigtig godt imod det. Min Arbejdsdag passer nemlig godt ind i arbejdspladsens fokus på at skabe bedre relationer og mere vidensdeling mellem kollegaerne:

Jo mere kendskab vi som kolleger har om hinandens personlighed og kompetencer, jo bedre bliver samarbejdet. På en lille ø som Læsø er vi MEGET afhængige af at vide, hvad hinanden gør. Det er svært som leder at nå ud til alle sammen. Det er en af grundene til, at jeg synes, at det her værktøj er fantastisk,” fortæller forvaltningschef Helle.

"Jo mere kendskab vi som kolleger har om hinandens personlighed og kompetencer, jo bedre bliver samarbejdet. På en lille ø som Læsø er vi MEGET afhængige af at vide, hvad hinanden gør."

Forvaltningschef helle læsø kommune

De stille får en stemme

Thomas arbejder til daglig som handicaphjælper i kommunen. Han er også tillidsrepræsentant for demensafsnittet, hjemmeplejen og BPA-gruppen. Han oplever derfor at have rigtig mange hatte på i løbet af en arbejdsdag, præcis som mange af hans kollegaer:

Jeg har meget gavn af Min Arbejdsdag i form af, at jeg er tillidsrepræsentant. Specielt fordi jeg er TR på matrikler, hvor jeg ikke selv arbejder. De arbejdspladser har jeg ikke kendskab til på samme måde, som den arbejdsplads, hvor jeg selv arbejder fysisk på.

Thomas siger, at når man arbejder i et fag, hvor man kan blive udsat for ubehagelige oplevelser som en del af arbejdet, så kan det påvirke en meget, hvis man ikke får bearbejdet og snakket om oplevelserne. Thomas har som noget særligt fået lederadgang til værktøjet hvilket vil sige, at han som TR kan følge helt med i, hvad kollegerne melder ind. Det tog da heller ikke lang tid med Min Arbejdsdag før potentialet i værktøjet blev helt tydeligt for Thomas:

Jeg tror, at det var på dag to efter, at vi havde lanceret Min Arbejdsdag. Det var en mindre konflikt på arbejdspladsen. Men den var stadig sådan, at dagen var scoret ikke så god af medarbejderen. Det gjorde, at jeg kunne reagere på det med det samme. Gå ind til vedkommende og spørge ind til oplevelsen. Den her snak med vedkommende gjorde bare en kæmpe forskel for mig som TR, og også for den person, som det var gået ud over.”

Medarbejderen i eksemplet er det, som Thomas betegner for en “stille medarbejder”:

Det var en kollega, som ellers aldrig åbner munden. Heller ikke til teammøder. Min Arbejdsdag giver jo alle mulighed for at komme til orde på lige fod. Der råber alle jo lige højt,” uddyber Thomas.

Hvem har problemer? Og hvor alvorligt er de?

Det perspektiv bakker forvaltningschef Helle helt op om. Hun oplever nemlig også, at når medarbejderne scorer dage, der skiller sig negativt ud, så bliver det med Min Arbejdsdag lettere at være opsøgende som leder, fordi man ved, hvad det handler om. Helle fortæller om en episode, hvor en medarbejder havde haft en rigtig møgdag. En arbejdsdag hvor arbejdet krævede mere end normalt, fordi der var meget sygdom blandt borgerne, og der havde ovenikøbet været et dødsfald:

Medarbejderen stod rigtig meget alene, og hun synes faktisk ikke, at hun havde fået noget opbakning. Der er det helt nærliggende, at jeg som leder ringer til hende og siger: “Hvad kan jeg gøre for dig?” Når man står i sådan nogle situationer, og det kommer man faktisk ofte til hos os, jamen så er det vigtigt at agere, så det ikke får lov at ligge,” siger Helle.

Mange ledere kan nok nikke genkendende til, at det kan være svært at prioritere sin ledertid hos personalet, fordi man ikke kender kernen eller alvorsgraden i et problem. Helle fremhæver, at Min Arbejdsdag gør det lettere som leder at forstå, hvornår der rent faktisk er brug for ledelsesmæssige støtte, eller hvornår medarbejderen egentlig bare har brug for en anerkendende thumbs up:

For mig er Min Arbejdsdag et super godt suppleringsværktøj. Det giver et hurtigt view i forhold til medarbejdernes trivsel. Det gør også, at alvorsgraden er nem at få øje på. Fra den stol jeg sidder på, vil jeg hurtigt kunne bryde ind og sige, at her er det faktisk vigtigt at følge op med det samme med medarbejderen. Andre gange er det nok bare at give en thumbs up,” forklarer Helle.

Min Arbejdsdag giver hver dag Thomas og Helle ny viden om deres kollegaer, som de ikke havde før. Det handler ikke kun om medarbejdernes følelser, men også om hvad der helt konkret sker på arbejdspladsen f.eks. i forhold til planer og processer. Med værktøjet bliver der nemlig også fokus på de små dagligdags oplevelser. Det giver nemlig mulighed for at optimere på tingene:

Når der kommer en bedømmelse omkring nogle dagligdags ting, så kan det være helt helt små ting, som er irriterende i hverdagen. De helt små ting kan man rent faktisk beslutte at gøre noget ved meget hurtigt. Det kan være noget, som vi måske bare ikke har tænkt over. Og dem som har vidst det, har måske ikke vidst, hvad de skulle gøre ved det,” siger Thomas.

thomas tr læsø kommune

"Når der kommer en bedømmelse omkring nogle dagligdags ting, så kan det være helt helt små ting, som er irriterende i hverdagen. De helt små ting kan man rent faktisk beslutte at gøre noget ved meget hurtigt. Det kan være noget, som vi måske bare ikke har tænkt over. Og dem som har vidst det, har måske ikke vidst, hvad de skulle gøre ved det.”

Involver medarbejderne og skab fokus på kultur og anerkendelse

På Læsø var medarbejderne selv med i beslutningen om at implementere Min Arbejdsdag. Det betød, at man allerede inden opstarten med Min Arbejdsdag havde gjort sig konkrete overvejelser om, hvorfor man ville måle på og arbejde med trivslen hver dag. Helle mener, at deres implementering har været god, fordi den netop er vokset op nedefra:

I bund og grund så tænker jeg, at det er vigtigt at få så mange medarbejdere med som muligt og finde ud af, hvad vi skal bruge det til. Ikke hvem der skal bruge det, men HVAD vi skal bruge det til. Det her er noget af det her, som er så vigtigt i forhold til medarbejdernes relation, motivation og commitment,” siger Helle.

Udover at være et godt dialogværktøj mellem medarbejder og leder i hverdagen, så tror Thomas og Helle også, at Min Arbejdsdag er en vigtig brik i kulturarbejdet i hjemmeplejen:

Min Arbejdsdag kan være med til at understøtte en kulturændring. En ting er jo, at man kan bedømme sin dag og skrive, hvis man har haft en dårlig oplevelse. Men man kan jo også anerkende hinanden og give skulderklap. Den der anerkendelse kunne vi godt tænke os at få mere ind,” fortæller Thomas.

I det hele taget er man i Læsø Kommune meget afhængig af medarbejderne, og Helle tror også, at medarbejderne bliver vigtige ambassadører for fremtidens arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at de bliver involveret og føler sig anerkendt for deres arbejde, så de har lyst til at anbefale Læsø som arbejdsplads for andre:

Vi har et tæt samarbejde imellem medarbejdere og ledelse. Det er måske også en af de ting, vi skal til at lære. Alting skal ikke udgå fra ledelsen, men det er måske medarbejderne, der skal mere med,” afslutter Helle.

Læsø Kommune er en arbejdsplads udover det sædvanlige

  • Læsø Kommune er en meget lille arbejdsplads, men andelen af ældre borgere +65 år er en af de højeste i Danmark målt pr. Indbygger (41,2 %). Kilde IMs Kommunale Nøgletal.
  • Hvis man skal pendle til Læsø kommune er det med Læsøfærgen, som samtidig er livsnerven i kontakten til hovedlandet. Turen tager 90 minutter hver vej. Om vinteren er der kun tre til fire daglige overfarter. I højsæsonen syv sejladser om dagen. Det gør selvfølgelig pendling til en vanskelig disciplin for øens medarbejdere, men kommunen har faktisk flere medarbejdere, der pendler til og fra øen.
  • Læsø Kommune har siden 2022 haft en koncernaftale til Min Arbejdsdag, hvilket betyder, at alle kommunens medarbejdere kan bruge værktøjet. Hjemmeplejen er den første afdeling, som er startet med at bruge Min Arbejdsdag. Læs mere om priser.
Scroll to Top