fbpx

Mine Hændelser

Få styr på dokumentationen og arbejd målrettet med arbejdsmiljøet som en del af driften.

TeamEffects værktøj Mine Hændelser bruges til at sikre en nem registrering af nærved ulykker. Et struktureret arbejde med hændelser er den bedste måde at skabe en mere sikker arbejdsplads og systematisk nedbringe antallet af (alvorlige) ulykker.

3 simple trin: Opret en hændelse på under 15 sekunder

mine hændelser tre steps

Rapporter i real-time

hændelser rapporter
hændelser rapporter

Hændelser og trivsel hænger sammen

hændelser og trivsel hænger sammen

Ovenstående graf er et virkeligheds eksempel fra en arbejdsplads, som både bruger Min Arbejdsdag og Mine Hændelser. Graferne viser udviklingen i henholdsvis arbejdspladsens trivsel (øverste graf) og antal hændelser (nederste graf) i samme periode. Den opmærksomme vil hurtigt spotte, at der er en sammenhæng mellem antal registrerede hændelser og arbejdspladsens trivsel. Det er meget tydeligt, at hændelser hænger sammen med trivslen. 

Min Arbejdsdag og Mine Hændelser kan nemt kombineres, så man kan bruge begge løsninger fra samme login. Køber man adgang til en af de to løsninger, så er prisen selvfølgelig også fordelagtig og langt billigere

Hvad betyder Mine Hændelser for…?

Leder

AMR

Medarbejderen

Mine Hændelser er tidstro data for Psykiatrien

Arbejdsmiljøkoordinator Mads Bodilsen fortæller i denne korte video, hvordan Psykiatrien i Region Nordjylland bruger Mine Hændelser til at arbejde mere målrettet med arbejdsmiljøet. Mine Hændelser er tidstro data, der tager udgangspunkt i medarbejderens følelsesmæssige påvirkning af nærved-ulykker og gør det muligt at lære fra dem. 

Hvorfor registrerer vi ikke nok i dag?

Når vi er ude og besøge forskellige offentlige arbejdspladser i Danmark, hører vi altid samme historie: “Vi er slet ikke gode nok til at registrere hændelser”.

Her er de typiske årsager:
Med TeamEffect opleves processen som hurtig og meningsfuld af medarbejderne, når TRIOen først begynder at justere den daglige arbejdstilrettelæggelse med hensyn til personale og borgere.
registrering med blyant

Med Mine Hændelser bliver der typisk opsamlet og dokumenteret fem gange så mange hændelser som før. 2-5% af de opsamlede hændelser vil efterfølgende blive registreret som en egentlig ulykke. Det betyder, at kvaliteten af det almindelige arbejdsmiljøarbejde også styrkes

HR Brønderslev: For første gang er det blevet nemt at registrere hændelser

arbejdsmiljøkonsulenter brønderslev kommune
Mia og Gitte arbejder som arbejdsmiljøkonsulenter i Brønderslev Kommune. De har stået de overordnede rammer for implementeringen af Mine Hændelser. Mia har haft ansvaret for “Sundhed og Velfærd” og “Vej og Park”, mens Gitte har haft ansvaret for “Børn og Kultur” samt “Administrationen”. Udover deres rolle i forhold til Mine Hændelser, så orienterer de på deres fagMED, hvad der er sket af arbejdsskader og nærved ulykker. 
I Brønderslev Kommune har alle medarbejdere i nu snart et år haft adgang til Mine Hændelser. Man valgte at implementere værktøjet, fordi de tidligere registreringsprocesser var tunge og omstændige. Implementeringen af Mine Hændelser har betydet, at arbejdspladser i kommunen har fået et fælles tredje til at italesætte og arbejde forebyggende med arbejdsmiljøproblemer lokalt. Det understøtter samtidig arbejdsmiljøopgaven centralt i HR-afdelingen og gør det muligt at lyse ned på nogle problematikker, som der skal rettes indsatser imod. Sådan fortæller arbejdsmiljøkonsulenterne Mia og Gitte, som har været tovholder gennem hele implementeringsprocessen af Mine Hændelser.
arbejdsmiljøkonsulenter brønderslev kommune
Mia og Gitte arbejder som arbejdsmiljøkonsulenter i Brønderslev Kommune. De har stået de overordnede rammer for implementeringen af Mine Hændelser. Mia har haft ansvaret for “Sundhed og Velfærd” og “Vej og Park”, mens Gitte har haft ansvaret for “Børn og Kultur” samt “Administrationen”. Udover deres rolle i forhold til Mine Hændelser, så orienterer de på deres fagMED, hvad der er sket af arbejdsskader og nærved ulykker. 

Plejecenter Støberiet: “Ikke flere blå mærker”

På Plejecenter Støberiet registrerer man hændelser via “Mine Hændelser”. Det har betydet, at medarbejderne får indberettet alle hændelser. Den enkelte medarbejder ville måske ikke før registrere det som en hændelse, fordi ’sådan er det bare at arbejde på et plejecenter’. Men nu får de det hele med, og de kan se mønstre i registreringerne, hvilket har gjort AMR og leder bedre til at forebygge. På plejecenter Støberiet bruger man også Min Arbejdsdag til at skabe en god arbejdsplads, hvor medarbejderne har lyst til at komme på arbejde

plejecenter støberiet registrerer nærved-ulykker
Plejecenter Støberiet er gået over til at notere bl.a. nærved-ulykker i "Mine Hændelser". Registreringerne bliver brugt til at lede efter mønstre og forebygge arbejdsmiljøet. Sådan fortæller AMR Tanya til DSR i artiklen "Ikke flere blå mærker"

Priseksempel Mine Hændelser

Område med 300 medarbejdere og 6 ledere

45.000,-
om året

Hertil kommer år 1 opstartsudgift til træning af leder/AMR.

Book demo af Mine hændelser

Scroll to Top