fbpx

Med Min Arbejdsdag bliver jeg en endnu mere nærværende leder

Med udekørende medarbejdere fordelt over fire byer i kommunen har Inger Poulstrup fra ”Forebyggelse og Mental Sundhed” i Jammerbugt kommune en kompleks daglig ledelsesopgave. Som leder vil hun gerne være tæt på sine medarbejdere og kunne se dem i øjnene og sige godmorgen hver dag. Det er bare ikke muligt. Inger har dog på det seneste oplevet, hvordan TeamEffects løsning ”Min Arbejdsdag” har hjulpet hende til at være en mere nærværende leder.
Jammerbugt leder forebyggelse og mental sundhed
Selvrefleksion for leder: “Jeg bedømmer selv min egen dag. Jeg troede, at det ville være vigtigt for mig, at min leder så mine bedømmelser. Men jeg fandt ud af efter en uge, at det ikke var derfor, jeg ville bedømme min dag. Når jeg har så forskellige arbejdsdage, så kan jeg sjældent huske, hvad jeg har lavet. Mine bedømmelser giver derfor en god mulighed for at få sluttet af på nogle ting og få reflekteret over, hvad kom der egentlig ud af møderne. Jeg synes, at det er rigtig dejligt, fordi jeg gør mig nogle overvejelser over, hvad der har været godt og skidt. Når jeg har gjort det, så kan jeg holde fri”. 

I Jammerbugt Kommune har man i 2021 indgået en koncernaftale med TeamEffect og kan derfor bruge løsningen ”Min Arbejdsdag” i alle afdelinger. I starten af 2022 blev det så afdelingerne i Sundhed & Handicaps tur til at komme i gang med løsningen. Det skete på baggrund af en række gode erfaringer høstet i seniorområdet i kommunen i de foregående år. I afdelingen ”Forebyggelse og Mental Sundhed” under handicapområdet har borgere fra 18 år med diagnoser, misbrug eller psykisk skrøbelighed mulighed for at få hjælp fra Ingers godt 40 medarbejdere.

Afdelingen hjælper borgerne i form af bostøtte, støttekontaktpersonordning og væresteder. Det betyder, at medarbejderne følger borgerne og kan befinde sig i borgernes i eget hjem, på mere neutral grund eller på et af kommunens væresteder. Medarbejderne er inddelt i teams på de fire væresteder i Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup, der dækker hele den geografisk store kommune. De fire væresteder fungerer i dagligdagen som baser og udgangspunkt for medarbejderne. I praksis betyder det, at det er fysisk umuligt for teamleder Inger at være tæt på alle sine medarbejdere:

"Som leder er det meget vigtigt for mig, at medarbejderne oplever mig som værende en nærværende leder. Jeg har altid været en af dem, som har gået rundt og sagt godmorgen. Det kan jeg ikke her. Det er fysisk umuligt."

I opstarten med Min Arbejdsdag oplevede Inger, at nogle medarbejdere stillede spørgsmålstegn til, hvorfor de skulle vurdere deres dag. I Min Arbejdsdag er medarbejdernes vurderinger subjektive, hvilket betyder, at der ikke er nogle faste definitioner for, hvad de forskellige farver dækker over.

Dengang jeg første gang hørte om det, der tænkte jeg: Det der duer ikke. Jeg har altid været vant til, at man skulle vurdere ud fra nogle kriterier. Det der med at gøre det så frit, var en barriere, jeg lige skulle overvinde. Men omvendt så er en grøn dag for en, jo ikke nødvendigvis en grøn dag for en anden. Derfor tænker jeg faktisk nu at det er ordentligt, at det er en subjektiv vurdering.

I en god implementeringsproces er det vigtigt at lave en forventningsafstemning med medarbejderne. I Forebyggelse og Mental Sundhed har de derfor en aftale om, at en rød bedømmelse eller to gule skal følges med en kommentar, hvilket simpelthen er for at hjælpe Inger med at vide, hvad der sker hos medarbejderen. På den måde er det nemlig muligt for at blive klogere. Inger har derfor også brugt tid i implementeringen på at få solgt værktøjet ordentligt:

Jeg er sådan set ligeglad, hvorfor du bruger det. Der er tre gode grunde til, at man skal bruge det: For din egen skyld, for organisationens skyld eller for min skyld. Den ene er ikke mere vigtig end den anden, så længe du gør det.

Det handler om at flytte fokus og tale om alt det gode

Efter et par måneder med Min Arbejdsdag har Inger ligeledes erfaret, at Min Arbejdsdag handler om mere end bare at vurdere sin dag. I Min Arbejdsdag kan man sende skulderklap til sine kollegaer, og det er en funktion, som er meget værdsat blandt personalet:

Jeg ved, at medarbejderne bruger skulderklapfunktionen. De siger selv, at det er megafedt at give et skulderklap, men det er meget federe at få et.

Skulderklapfunktionen er også med til at binde kollegaerne mere sammen og støtte op om fællesskabet, fordi de får mulighed for at sende anerkendende beskeder, selv når det går stærkt, og man arbejder på forskellige tidspunkter og lokationer. I Min Arbejdsdag får leder adgang til en række rapporter, som viser afdelingernes og den enkeltes udvikling i trivslen. Inger har oplevet, at det billede hun ser, generelt er meget positivt. Det kan godt overraske:

Resultaterne fra rapporterne har vi haft med på LokalMED. Selvom der måske har været langtidssygemeldinger og fnidder-fnadder i organisationen, så viser rapporterne et andet positivt billede. Rent faktisk bedømmer 98 % af deres dage inden for den grønne skala og 40 % inden for den maks-grønne. Man kan ikke undgå, at der er dårlige dage på en arbejdsplads, men når vi bruger den her statistik, så flytter vi fokus.

Det handler altså om at fokusere på alle de gode ting ved arbejdet og få det italesat over for hinanden. Derfor er Min Arbejdsdag også et strategisk redskab, som kan bruges internt i organisationen og i lokale udvalg, fordi man får noget tidstrodata, som gør det muligt at tale ud fra noget konkret. Man har i Jammerbugt Kommune været i gang med at lave nogle rokader i organisationen, som kan give uro blandt medarbejderne, og her har rapporterne i Min Arbejdsdag også givet en god indsigt:

Der har rapporterne også været rigtig gode i TRIOmøder, på LokalMED og for mit vedkommende at kunne se, at selvom det giver usikkerhed, så er der en generel stabilitet i Min Arbejdsdag. Det får dermed ikke lov til at fylde og ødelægge. Her giver det faktisk ret god indsigt. Vi kan gå og have en fornemmelse af, at folk har det på én måde, men vi kan blive noget glædeligt overrasket over, at de bedømmer anderledes, end vi havde troet.

Vurder din dag for din egen, kollegaerne eller min skyld

I opstarten med Min Arbejdsdag oplevede Inger, at nogle medarbejdere stillede spørgsmålstegn til, hvorfor de skulle vurdere deres dag. I Min Arbejdsdag er medarbejdernes vurderinger subjektive, hvilket betyder, at der ikke er nogle faste definitioner for, hvad de forskellige farver dækker over.

Dengang jeg første gang hørte om det, der tænkte jeg: Det der duer ikke. Jeg har altid været vant til, at man skulle vurdere ud fra nogle kriterier. Det der med at gøre det så frit, var en barriere, jeg lige skulle overvinde. Men omvendt så er en grøn dag for en, jo ikke nødvendigvis en grøn dag for en anden. Derfor tænker jeg faktisk nu at det er ordentligt, at det er en subjektiv vurdering.

I en god implementeringsproces er det vigtigt at lave en forventningsafstemning med medarbejderne. I Forebyggelse og Mental Sundhed har de derfor en aftale om, at en rød bedømmelse eller to gule skal følges med en kommentar, hvilket simpelthen er for at hjælpe Inger med at vide, hvad der sker hos medarbejderen. På den måde er det nemlig muligt for at blive klogere. Inger har derfor også brugt tid i implementeringen på at få solgt værktøjet ordentligt:

Jeg er sådan set ligeglad, hvorfor du bruger det. Der er tre gode grunde til, at man skal bruge det: For din egen skyld, for organisationens skyld eller for min skyld. Den ene er ikke mere vigtig end den anden, så længe du gør det.

Min Arbejdsdag i Jammerbugt Kommune

  • Jammerbugt Kommune startede med at bruge Min Arbejdsdag på Sundhed og Senior i kommunen i 2020. På baggrund af deres gode erfaringer valgte man i kommunen i 2021 at indgå en koncernaftale med TeamEffect, hvilket betyder, at alle afdelinger kan bruge løsningen. Læs kommunens egne pressemeddelelse om beslutningen.
  • I Sundhed & Handicap Jammerbugt Kommune startede alle afdelinger op med at bruge Min Arbejdsdag i februar 2021. Nogle botilbud i kommunen har tidligere anvendt TeamEffects værktøj “Borgerregnskab” til nem registrering af beboerøkonomi.
  • Læs mere om Min Arbejdsdag.
Scroll to Top