fbpx

Nøglen til at mindske frafald er at skabe det rigtige læringsmiljø for hver enkelt social og sundhedsassistent elev

Det er ikke nogen hemmelighed, at der akut mangler medarbejdere i sundheds- og ældresektoren i Danmark, og det påvirker kommunernes evne til at yde omsorg for de svageste borgere. Danske kommuner skal derfor blive bedre til at sikre, at flere social- og sundhedselever gennemfører deres uddannelse og bliver i faget. I Viborg Kommune arbejder flere af kommunens medarbejdere som elev-vejledere for en eller to elever, fordi de skal kunne følge hver elev tæt gennem sin uddannelse. Det skal mindske frafaldet. Vejlederne kan løbende følge, hvordan deres elever trives i deres praktiktid, fordi eleverne hver dag bedømmer deres arbejdsdag i TeamEffects værktøj “Min Arbejdsdag”. Det giver tryghed for eleven og mulighed for udviklende dialog i vejledningen.
leder vejleder og elev fra bjerringbro hjemmepleje
Fra venstre til højre distriktsleder Tonje Fromreidi, vejleder/assistent Heidi Press Jensen og social- og sundhedsassistentelev Lærke Hust.

Som social- og sundhedselev kan uddannelsestiden være hektisk, fordi ens hverdag skal balanceres mellem skole og praktikperioder med mange opgaver. Oveni stiller jobbet som assistent høje følelsesmæssige krav til den enkelte. Som kommune er det vigtigt at forstå, at eleverne kommer med meget forskellige forudsætninger og motivation.

For bedre at kunne lave uddannelsesforløb, der matcher den enkelte, har Viborg Kommune siden 2021 valgt at anvende TeamEffects trivselsløsning ”Min Arbejdsdag” til deres social- og sundhedshjælperelever og til deres social- og sundhedsassistentelever. Formålet er at skabe de bedste læringsmuligheder for den enkelte elev og dermed understøtte, at vedkommende gennemfører sin uddannelse. Min Arbejdsdag bruges til at monitorere, hvor tilfredse eleverne er ude på oplæringsstederne, og i værktøjet kan vejledere og ledere se, hvordan eleverne har vurderet deres arbejdsdag:

Med den viden kan vi sætte hurtigere ind, hvis der er noget, der ikke fungerer. Helt konkret kan det være elevopgaver, der skal ændres som eks. mere mesterlære, mere tid med vejledere osv. Hvis dagen er grøn, spørger vi også eleverne, hvad der har gjort dagen god, så vi kan bygge videre på det, der fungerer godt,” Uddannelseskonsulent Susanne Aas i Viborg Kommune omkring baggrunden for implementeringen af Min Arbejdsdag.

Vi besøgte derfor hjemmeplejen Distrikt Bjerringbro, som har bruger Min Arbejdsdag med sine elever. Distriktsleder Tonje Fromreide, vejleder Heidi Press Jensen og social- og sundhedsassistent elev Lærke Hust fortæller her i artiklen om deres erfaringer med værktøjet.

Sådan fungerer Min Arbejdsdag på elevområdet i Viborg Kommune

1. Elev

Eleven bedømmer sin arbejdsdag på en fem-skala, når vagten er slut og har mulighed for at tilføje en kommentar til dagen. Der er sat tid af på deres plan hver dag.

2. Vejleder

Vejleder/leder på elevens praktikplads kan følge med i elevens bedømmelser og kan svare eleven direkte i appen. 

team billede

3. Opfølgning

Dialogen omkring elevens trivsel bliver styrket, fordi man arbejder med trivsel på daglig basis på de enkelte praktiksteder. 

Social- og sundhedselev: Selvrefleksion og tæt kontakt med vejleder

Lærke Hust er social- og sundhedsassistentelev i Viborg Kommune. Hun er i gang med sin sidste praktik, som hun tager i hjemmeplejen i Bjerringbro. Det har aldrig ligget i kortene, at Lærke skulle være assistent, men hun ville rigtig gerne arbejde med mennesker, og derfor søgte hun ind på uddannelsen. Det viste sig at være et godt valg:

Jeg startede på uddannelsen, fordi jeg ikke helt vidste, hvad jeg ville. Jeg ville gerne arbejde med mennesker, og jeg gad ikke rigtig gymnasiet, fordi der var så mange fag, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle bruge til,” fortæller social- og sundhedselev Lærke.

I dag er hun rigtig glad for uddannelsen, hvor hun virkelig føler, at hun kan hjælpe andre. Men det var ikke et nemt valg, da Lærke skulle vælge uddannelsesretning. Mange i omgangskredsen satte spørgsmålstegn ved, hvorfor hun ville tage en erhvervsuddannelse.

Heidi Press Jensen er social- og sundhedsassistent i dagvagten i hjemmeplejen Bjerringbro, og derudover er hun Lærkes vejleder. Hun har været vejleder i et par år. Hun startede selv som social- og sundhedsassistentelev i kommunen, og hun kan sagtens nikke genkendende til de historier, som Lærke fortæller omkring fagets problematiske image:

Dengang jeg var elev, var faget også meget tabubelagt. Det vil jeg gerne være med til at bryde og flytte fokus på de gode historier. Derfor blev jeg vejleder,” fortæller assistent og vejleder Heidi.

forside vive rapport social og sundhedsfagenes image

Uvidenhed og fordomme om social- og sundhedsfagene svækker fagets image

I september 2022 udkom en VIVE-rapport af Heidi Hesselberg, der undersøgte social- og sundhedsfagenes image og imageudfordringer. Rapporten peger på, at uvidenhed og fordomme om fagene er årsager til, at fagene har vanskeligt ved at rekruttere til både job og uddannelse. Det negative billede er fremherskende i medierne, og blandt elever på ungdomsuddannelser forbindes fagene med dårlige arbejdsvilkår og højt stressniveau. Læs hele Vive-rapporten.

Lærke bruger hver dag “Min Arbejdsdag” i slutningen af sin vagt. Det giver hende mulighed for at reflektere over, hvordan hendes dag har været og sætte ord på, hvis der har været en episode der fylder – positiv eller negativ. Selvom der er afsat en times vejledning om ugen, så er det rart at kunne dele sine oplevelser i Min Arbejdsdag hver dag. Det giver en tryghed. Den daglige refleksion betyder samtidig, at Lærke bliver mere opmærksom på, hvad der betyder noget for hende både i forhold til trivslen, men også i forhold til hendes faglige interesser. Denne afklaring er en vigtig del af det at være elev:

Når jeg kører hjem, så kan jeg godt være helt tom, og så når man ikke rigtig at tænke alle tanker igennem. Det får man lidt mere lov til i Min Arbejdsdag, når jeg skal vurdere min dag,” fortæller Lærke om effekten.

“Jeg har fået smidt den i hovedet mange gange med, hvorfor jeg ikke valgte gymnasiet, men i stedet en erhvervsuddannelse, hvor man “bare skal ud og tørre røv”. Det har jeg hørt mange gange - selv fra mine bedste venner. Nu har jeg egentlig bare forelsket mig i faget.”

social- og sundhedselev lærke

Vejleder kan bedre følge eleven fagligt og personligt

Der er selvfølgelig en række formelle læringskrav under elevuddannelsen, som praktikstedet skal sikre bliver overholdt. Det er utrolig vigtigt, at eleven møder borgerne ude i plejen, og at de får ansvaret og mulighed for at løse opgaverne selvstændigt:

Der er så mange krav til eleven under uddannelsen. Hvis man ikke får ansvaret og lov til at gøre ting i virkeligheden, hvordan skal man så blive rustet mod arbejdet på den anden side?” fortæller Heidi om elevtiden.

Mindst lige så vigtigt som ansvar er det, at vejlederne støtter den enkelte elev både fagligt og personligt. I Min Arbejdsdag kan vejlederne følge med i, hvordan eleven bedømmer deres arbejdsdag. Hvis der er noget, som stikker ud, så er det et tydeligt signal til Heidi og hendes kollegaer om at reagere:

Det er ikke alle elever, som kan give udtryk for, hvis noget er svært. Det kan både være fagligt, fx at deres plan ikke fungerer. Men det kan også være mere personlige ting, der spiller ind, og at den enkelte elev ikke har det godt på selve praktikstedet. Det kan jeg se i Min Arbejdsdag,” fortæller Heidi om brugen af Min Arbejdsdag.

social- og sundhedselev vejleder heidi

“Jeg har altid godt kunne lide at lære fra mig. Jeg vil gerne være med til at forme fremtidens kollegaer, og jeg tager meget udgangspunkt i mine egne oplevelser.”

Udfordringer skal passe til den enkelte elev

Tonje Fromreide har siden 2022 været distriktsleder i Distrikt Bjerringbro. En af hendes fornemmeste opgaver som leder er at sørge for, at vejlederne får den tid, de skal have til at kunne støtte deres elever. Det handler om at blive en attraktiv arbejdsgiver med et godt læringsmiljø, som eleven også ønsker at blive en del af efter endt uddannelse. Det lykkedes man med, hvis man hele tiden er på forkant, så man undgår pludselige frafald af elever på grund af manglende motivation, for høje krav eller mistrivsel – især hos dem, som ikke ellers giver udtryk for, hvis de har det svært:

Vi ved, at hvis der elever, som pludselig stopper, så kan det handle om, at de måske ikke altid føler sig tilstrækkelige, eller at de føler, at de bliver stillet nogle opgaver, de ikke kan løse,” afslutter Tonje.

Tonje ser sin rolle som at udfordre vejleder og elev fagligt, men samtidig skal hun passe på, at eleven ikke bliver pålagt opgaver, som er for svære i forhold til deres niveau:

Eleverne er vores fremtid. Så vi skal virkelig sørge for, at de har de bedste forudsætninger for at lære. En del af det handler om at give eleven en tryghed, så hun ved, at der faktisk er nogen, der ser hende,” fortæller distriktsleder Tonje om hendes rolle over for eleverne.

Ifølge Tonje understøtter Min Arbejdsdag netop læringsmiljøet, fordi eleverne har mulighed for at bedømme og dele refleksioner fra deres arbejdsdag med deres vejledere. Det er en tryghed for eleven, at vejlederne kan følge med og reagere, hvis der er en elev, som viser tegn på mistrivsel.

“For mig er det rigtig vigtigt, at mine medarbejdere har det godt på arbejde, og at de trives med deres opgaver. Og så skal de have tillid til, at jeg kan hjælpe dem, når de står i nogle udfordringer, som de ikke selv kan løse.”

distriktsleder hjemmeplejen tonje

TeamEffect i Viborg Kommune

Hjemmeplejen Distrikt Bjerringbro er et landdistrikt, der dækker over et stort geografisk område. De knap 120 medarbejdere er fordelt i fire teams. Hjemmeplejen i Bjerringbro er desuden en af to hjemmeplejegrupper, som kører en forsøgsordning med borgernære teams.

Min Arbejdsdag bruges af alle social- og sundhedselever i Viborg Kommune. Derudover bruges værktøjet i hjemmeplejen Distrikt Sønderly, Bjerringbro samt på botilbuddet Katrinehaven.

Scroll to Top

Book online demo af Hændelseslog

Udfyld formularen og bliv kontaktet af TeamEffect og få en uforpligtende demo af værktøjet “Hændelseslog” til nem registrering af hændelser.