fbpx

Vi skal blive bedre til dialog og forebyggelse

Problemer løses bedst ved at få talt om tingene. På et morgenmøde i hjemmeplejen i Thisted er man normalt mange medarbejdere samlet, og der er så lidt tid til at dele information, at det nogle gange kan være svært at komme omkring alle tingene. Derfor kan man risikere, at problemet stadig er der næste dag, hvis man ikke får samlet op. Det kan give frustrationer. I Thisted hjemmepleje har man valgt at bruge TeamEffects værktøj “Min Arbejdsdag” til at blive bedre til at tale sammen i hverdagen og forsøge at blive bedre til at få fulgt op på stort og småt. Det giver nemlig en bedre trivsel.
leder, amr og tr i thisted hjemmepleje
Fra venstre til højre: Hanna har været en del af hjemmeplejen i 27 år, hvor 15 af dem har været som leder. Hun er teamleder for to teams i hjemmeplejen, der dækker et bredt område i den nordøstlige del af kommunen. Maria er social- og sundhedsassistent og TR. Hun har arbejdet i Thisted Hjemmepleje i 3,5 år, og hun var en af tovholderne i opstartsfasen. Camilla er social- og sundhedshjælper og har været i hjemmeplejen i 2 år. Camilla er mentor og superbruger af programmet Cura. Anne er forflytningsvejleder og AMR i teamet, hvilket betyder, at hun har mange kasketter på i hendes arbejde. Hun har været i hjemmeplejen i 9 år.

Hjemmeplejen i Thisted, som dækker et meget stort geografisk område, har brugt TeamEffects værktøj “Min Arbejdsdag” i et af deres hjemmeplejeteams siden december 2021. Her et par måneder efter opstarten er der stor begejstring at spore hos personalet. Det simple værktøj har nemlig betydet, at medarbejderne har fået en direkte kanal til deres leder, og at man også er begyndt at arbejde med adfærden i hele teamet.

Hanna er teamleder og har været en del af Thisted Hjemmepleje i 27 år. Hun har oplevet, at Min Arbejdsdag har givet hende noget ekstra som leder. Hun peger på et eksempel:

Her er noget, der rører mig,” siger Hanna, mens hun peger på en medarbejderkommentar på sin computerskærm. “Her er en af de stille, der lukker op for, at hun har det svært. Det havde jeg ikke opdaget, hvis ikke jeg havde haft det her.

I Min Arbejdsdag tjekker medarbejderne hver dag ud efter endt arbejde. Det tager 10 sekunder. De besvarer hver dag spørgsmålet: Hvordan har din dag været, ved at vælge på en fem-skala fra grøn over gul til rød, og så har de mulighed for at tilføje en kommentar. Ved at tjekke ud kan man bedre lave en god overgang mellem arbejde og fritid.

Som udekørende i hjemmeplejen kan man nemlig godt få nogle voldsomme oplevelser, der ellers sætter sig i medarbejderne og som man måske risikerer at tage med sig hjem. Det er også tilfældet i Thisted Hjemmepleje, hvor man møder mange typer af borgere i løbet af en arbejdsdag:

I hjemmeplejen har vi ikke kun ældre borgere. Det er også psykiske syge og misbrugere. Vi står tit alene. Så vi er lidt en tæskebold nogle gange,” fortæller Camilla, der er social- og sundhedshjælper i hjemmeplejeteamet. “Jeg er glad for, at når man slutter, så kan man evaluere sin arbejdsdag. Tit kan man ellers opleve at komme hjem, og så er der nogle ting, som man ikke lige har fået sagt.

teamleder hanna har fokus på dialog og forebyggelse i thisted hjemmepleje
Hanna er teamleder i Thisted hjemmepleje, og I Hannas team har fokus været på at styrke dialog og forebyggelse. I opstarten har hun i høj grad involveret sin AMR og TR i forhold til at drive Min Arbejdsdag i medarbejdergruppen.

De stille får en stemme

Maria er social- og sundhedsassistent, og hun er også tillidsrepræsentant i teamet. Maria har været en af tovholderne i projektet. Hun har talt det op, fordi det handler om den fælles trivsel i teamet, og så fremhæver Maria, at det er en unik mulighed for komme til orde som medarbejder:

Der er nogle, der har svært ved at gå til Hanna. Her er redskabet!”, fortæller Maria og uddyber: “Du kan bare skrive ganske kort, at du har brug for at snakke. […] På den måde får du taget hul på den byld, som måske er lidt svær at få taget hul på. Når man går ind til Hanna, så er forarbejdet lavet, og hun ved, hvad man kommer med.

Min Arbejdsdag har betydet, at flere stille medarbejdere er kommet til orde, fordi de har fået en kanal, der gør det nemmere at komme i kontakt med Hanna. Det er noget, som Camilla kan genkende:

Jeg har selv svært ved at sige ting face-to-face, og jeg har lidt svært ved at konfrontere folk. Jeg har nemmere ved at skrive det, så det er en kæmpe hjælp til mig.” fortæller Camilla.

Tillidsrepræsentant og medarbejder thisted hjemmepleje
Maria (t.v.) er social- og sundhedsassistent og TR. Hun har arbejdet i Thisted Hjemmepleje i 3,5 år, og hun var en af tovholderne i opstartsfasen. Camilla (t.h.) er social- og sundhedshjælper og har været i hjemmeplejen i 2 år. Camilla er mentor og superbruger af programmet Cura.

De fleste dage er grønne

Medarbejderne i Thisted oplever sjældent, at de har gule eller røde bedømmelser selv i en travl og til tider hektisk hverdag. Ofte vil man opleve, at selvom dagen udvikler sig anderledes, end man havde forventet, så kan det godt ende med at blive en god dag. Anne giver som eksempel:

Første december var der snestorm, og der havde de fleste af mine kolleger nok en rød dag. Der havde jeg jo en helt perfekt grøn dag. Adrenalinen kører heroppe, og så skal vi bare have det til at fungere. Det bliver en grøn dag for mig. Jeg synes simpelthen, at det var SÅ fedt.

Anne arbejder som forflytningsvejleder og er også arbejdsmiljørepræsentant i teamet. Anne fortæller, at hun har været fan af projektet, allerede inden de gik i gang:

Helt tilbage da vi sad til MED møde, hvor vi skulle beslutte, hvem der skulle køre det her pilotprojekt, så fik jeg øjenkontakt med Hanna: “Få nu den hånd i vejret – det skal vi!”. Det er bare så vigtigt, at vi trives som kollegaer.

anne AMR thisted hjemmepleje

"Første december var der snestorm, og der havde de fleste af mine kolleger nok en rød dag. Der havde jeg jo en helt perfekt grøn dag. Adrenalinen kører heroppe, og så skal vi bare have det til at fungere. Det bliver en grøn dag for mig. Jeg synes simpelthen, at det var SÅ fedt."

Det handler om, hvordan vi taler til hinanden

Som teamleder har Hanna oplevet, at Min Arbejdsdag har ændret måden, som medarbejderne taler og agerer med hinanden. Hun ser normalt kun sine medarbejdere til et morgenmøde. Det er derfor også et af de eneste tidspunkter, hvor medarbejderne kan give udtryk for, hvis de har noget på hjerte:

Jeg kan bruge Min Arbejdsdag i gruppe- og teammøder. Hvis der er nogen, som oplever, at morgenseancen er træls, så kan vi kigge tilbage på, hvad der egentlig ligger til grund for oplevelsen. Hvordan kan vi arbejde med vores adfærd, når vi oplever noget? Er der sket noget dårligt for dig på vej herind, så skal det jo ikke ødelægge dagen for de andre,” siger Hanna.

Det er noget som social- og sundhedshjælper Camilla kan nikke genkendende til:

Når vi er mange om morgenen og har så lidt tid, så kommer vi til at tale over hinanden, og der er måske nogle gange, hvor jeg har givet udtryk for, at der er noget, som jeg ikke synes om. Næste dag er problemet der stadig. Det er der, hvor jeg synes, at det er rart at kunne skrive til Hanna, at nu skal der altså ske noget. Jeg oplever, at Hanna tager fat i mig, og så bliver det taget mere seriøst,” siger Camilla.

Gør opstarten til en god oplevelse

Hjemmeplejeteamet har oplevet opstarten, som en rigtig god og sjov proces, hvor medarbejderne var hurtige til at få gjort Min Arbejdsdag til en del af rutinerne. Hanna gjorde især brug af sine to medarbejderrepræsentanter Anne og Maria i forbindelse med introduktionen, fordi medarbejdernes stemme var vigtig i forhold til at motivere resten af personalet, om at Min Arbejdsdag var en god idé:

Vi var begejstret for Min Arbejdsdag. Da de først fik lov til at få telefonen, så grinte de, og de arbejdede. Det var simpelthen en rigtig god oplevelse. Jeg var lidt spændt på, hvordan de ville modtage det, men det var simpelthen så gode,” fortæller Hanna med et smil på læben.

Hanna fortæller også at oprindeligt var hun bekymret for, om Min Arbejdsdag ville blive en stor ekstra arbejdsbyrde, som ville kræve overarbejde af hende. Hendes bekymringer er dog bragt til skamme, fordi det er så nemt at bruge i hverdagen som leder:

Det tager ingen tid. Mit råd er at gå ind til det med et positivt sind. Se hvad det egentlig gør for medarbejderne. Leder skal holde fast i det. Og leder er den, der skal drive det, ellers går det i stå. Der har jeg heldigvis fået rigtig god hjælp,” fortæller Hanna.

Rent faktisk har Min Arbejdsdag betydet, at Hanna som leder er blevet mere opmærksom på, hvordan hun selv skal prioritere sin tid. Hanna bedømmer hver dag sine egne arbejdsdage, og hun kan se, at hendes trivsel følger personalets:

Jeg kan se, hvilke dage er trælse. Jeg kan se på min kurve, at vi følges i trivslen. Det påvirker også mig, når der er mange syge eller problemer i gruppen. Jeg lærer, at jeg også skal huske mig selv en gang i mellem,” afslutter Hanna.

TeamEffect i Thisted Kommune

  • Hjemmeplejen i Thisted Kommune er opdelt i område Nord og Syd. Hjemmeplejen dækker over et stort geografisk område langs nordvestkysten.
  • Hjemmeplejen har brugt Min Arbejdsdag siden december 2021.
Scroll to Top