fbpx

Bliv en mere synlig leder og vær tæt på medarbejderne, hvis du vil holde på dem

I hjemmeplejen i Nyborg er man begyndt at ”tjekke ud” via en app hver dag, når man er færdig med sit arbejde. Det hjælper medarbejderne til at kunne lave en bedre overgang mellem arbejdsliv og fritidsliv. Det hjælper også ledelsen med at kunne udpege de vigtigste af udfordringer, der hver dag opstår, når man arbejder i en travl hjemmepleje. Målet er at blive bedre til at tale sammen og få taget fat på problemerne med det samme.
blev en mere synlig leder nyborg hjemmepleje
OMSORG: Distriktsleder Martin Eithz Dam (t.h.) og assisterende distriktsleder Louise Nordstjerne Madsen (t.v.) er begge meget aktive, når det handler om at få taget hånd om deres medarbejdere i hverdagen.

Tidligere har Egeparken været en arbejdsplads, som har været udfordret af lederskift og dårligt arbejdsmiljø, men efter to års hårdt arbejde kan distriktslederen Martin Eithz Dam og assisterende distriktsleder Louise Nordstjerne Madsen med tilfredshed se ud over en gruppe medarbejdere, der fungerer. De De har stadig udfordringer i forbindelse med deres arbejde. Men nu er der heldigvis blevet taget beslutninger om at fokusere på at blive bedre til at hjælpe borgerne. Det man kalder kerneopgaven, og det kalder på, at de bliver en mere synlig leder:

Nu er vi heldigvis nået så langt, at vi er ud over det. Nu er der nogle andre ting, vi kan begynde at arbejde med”, siger Martin.

Komplekse borgere er et vilkår

I distrikt Egeparken hjælper de 55 medarbejdere hver dag 210 borgere med alt fra personlig pleje, rengøring til medicinhåndtering. Der er medarbejdere på job døgnet rundt alle årets 365 dage.

Medarbejderne her ser ikke sig selv som servicemaskiner. De har lange faglige og personlige relationer med deres borgere, og det er noget af det, der giver størst værdi ved at arbejde med mennesker hver dag i hjemmeplejen.

I en hverdag, hvor de faste daglige koordineringsmøder, kaldet ”fagligt forum” og varer ét kvarter, er der meget lidt tid for de to ledere til at sparrer med dagvagterne. Det vil sige, at lederen har meget lidt tid til at se medarbejderne i øjnene. Specielt personalet med aften- og weekendvagter er længere væk fra ledelsen i dagligdagen. I starten af 2022 indgik Nyborg Kommune derfor et samarbejde med TeamEffect, hvor beslutningen om at implementere “Min Arbejdsdag” blev en realitet i distrikt Egeparken. Det har betydet, at Martin og Louise hver dag får et meget præcist indblik i hver medarbejders trivsel, og de kan på den måde blive en mere synlig som leder i dagligdagen.

Generelt set er jeg enormt positiv omkring Min Arbejdsdag. Især det der med, at det er så let tilgængeligt. Det giver mig en klar føling af hvordan trivslen er. Vi fanger medarbejderne på en helt anden måde nu”, siger Martin.

Det har været meget interessant for de to ledere at få en dybere forståelse for hvad det er, der især påvirker medarbejderne i løbet af deres dag- og nattevagter. Både positivt og negativt.

For eksempel kan borgere med alvorlige psyko- sociale udfordringer have brug for meget hjælp og kan fylde rigtig meget for den enkelte medarbejder. Det er en væsentlig kilde til mistrivsel, og derfor er synlig ledelse fra Martin og Louise et stort fokus i deres daglige arbejde med medarbejderne. Nogle gange kan man endda opleve at ”dårlig trivsel” smitter fra kollega til kollega, så andre også bliver negativt påvirket, selvom de ikke har været hos borgeren.

Der kunne vi i Min Arbejdsdag se, at selvom når en medarbejder har haft en dårlig episode med en borger, så havde det også faktisk påvirket de andre negativt, der havde været med i den weekend”, fortæller assisterende distriktsleder Louise.

Borgere med OCD, borderline eller demens kan fagligt set være meget vanskelige at arbejde med, specielt hvis du oplever, at du er under stort tidspres. Men borgerne skal have hjælp, og derfor er det vigtigt at være på bolden og sikre, at man er enige om, hvordan man griber udfordringen an rent fagligt og får sat de rigtige indsatser i gang. Og på den måde er der altid friske problemer at tage hånd om i en hjemmepleje. For der kommer hele tiden nye borgere med nye udfordringer, og de andre borgere kan også risikere pludseligt at få det dårligere.

"Det kan godt være, at du lige har haft femten gode borgerbesøg, inden du kommer til nummer seksten, som så virkelig trækker tænder ud. Det er det der fylder hos medarbejderne og som vi er nødt til at kunne tale om: Både det følelsesmæssige, men selvfølgelig også det faglige"

Martin og Louise føler, at de bliv en mere synlig leder med Min Arbejdsdag

Når arbejdsdagen er slut, kan man tage kitlen af og bedømme sin dag

Martin og Louise gør meget ud af at følge op på alle de kommentarer, som de får ind via Min Arbejdsdag. På den måde oplever alle medarbejderne, at de bliver set af lederen. Specielt for aftenvagterne har det givet pote. De føler sig mere set og involveret i dag. Trivselresultater deles i Ugeorientering, som sendes ud til alle medarbejdere i distriktet på ugentlig basis. Derudover har de tit arbejdsmiljø og trivsel som punkter på personalemøderne, som de har fire gange om året. På den måde forsøger de hele tiden som ledelse at være på forkant med tingene.

Vi lægger vægt på at vi gør det for medarbejdernes skyld. Det er deres mulighed for at trække os ind, og det er derfor vi laver løbende opfølgning på det hele tiden. Vi har det også på kørelisterne: ”afsluttende besøg”, ”Aflever telefon”, ”Husk at bedømme din arbejdsdag””, siger Martin.

Det springende punkt for de to ledere er at få de ansattes stemmer hørt. Martin og Louise prioriterer derfor, at medarbejderne bliver taget seriøst, når de bruger Min Arbejdsdag:

Vi svarer altid inde i systemet hvis der er en, der har haft en dårlig dag. Og så skriver vi til dem og inviterer dem ind til en snak i forhold til, om der er noget man har brug for at uddybe. Vi møder også nogle gange en medarbejder ude på gangen, og så har vi muligheden for lige at sige; “jeg kan se du har haft en rød dag. Har du noget på hjertet?””, fortæller Martin.

Min Arbejdsdag er et signal, vi sender til nye medarbejdere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anslår, at halvdelen af de opslåede job som social- og sundhedsassistent enten ikke besættes eller bliver besat med en medarbejder, der ikke har de ønskede kvalifikationer. Det kan man også nikke genkendende til i Nyborg. I den seneste tid har hjemmeplejen haft alvorligt lave ansøgningstal.

Vi mangler faglærte. Vi har nu vakante stillinger, som er besat af ufaglærte”, fortæller Louise, og Martin supplerer:

Det er ikke unormalt at få nul ansøgere. Vi har muligvis flere ansøgere, der vil søge et vikariat. Men alt i alt er det helt klart en udfordring.

eksempel fra jobopslag nyborg hjemmepleje
Ifølge ledere Martin og Louise er brugen af Min Arbejdsdag et vigtigt signal at sende til potentielle medarbejdere. Distrikt Egeparken skriver derfor, at de bruger TeamEffect i deres jobopslag (eksempel).

Martin og Louise oplever, at de ansatte relativt nemt kan finde stillinger i andre offentlige organisationer eller private virksomheder, da man som sygeplejerske eller social- og sundhedsmedarbejder lige nu er en eftertragtet vare på arbejdsmarkedet. Det stiller krav til ledelsesopgaven om at kunne fastholde kvalificeret arbejdskraft i hjemmeplejen:

Det er jo så nemt at gå ud som hjælper, assistent eller sygeplejerske og finde noget andet arbejde. Så man tænker måske ikke, “jeg giver det lige en chance mere””, siger Louise.

Martin og Louise vil aktivt bruge Min Arbejdsdag, som et signal over for fremtidige ansøgere og i deres ledelse af medarbejdere. Derfor skriver de altid Min Arbejdsdag ind i deres jobopslag i distrikt Egeparken i Nyborg. I det hele taget bruges Min Arbejdsdag i mange sammenhænge i distrikt Egeparken.

Vi bruger det jo aktivt. Også i forhold til ansættelse af nye medarbejdere. Vi bruger det til at fortælle om, hvad vi gør her, når nye medarbejdere starter,” fortæller Martin.

Fra deres første dag vil nye medarbejdere blive sat ind i systemet, som en del af deres introduktion, og det er vigtigt i forhold til at føle tryghed i sit nye arbejde.

skilt nyborg hjemmepleje
I stedet for at tage problemer med hjem, så kan man gennem Min Arbejdsdag tage problemerne af skulderen og holde fri. Men det er vigtigt, at alle husker at bedømme deres dag, og derfor er der placeret en plakat centralt i personalestuen og koordinatorkontoret, så alle medarbejderne ser den, inden de forlader arbejdet.

TeamEffect i Nyborg Kommune

  • Nyborg Kommune indgik i starten af 2022 et samarbejde med TeamEffect, og relativt kort tid efter begyndte man at bruge Min Arbejdsdag i Distrikt Egeparken.
  • Hjemmeplejen er inddelt i fem distrikter, hvoraf Distrikt Egeparken dækker den sydvestlige del af Nyborg. Distriktet råder over 55 medarbejdere og hjælper til dagligt ca. 210 borgere.
  • Læs mere om Min Arbejdsdag af TeamEffect.
Scroll to Top