fbpx

Medarbejderfastholdelse i det nære sundhedsvæsen

På det seneste er rekrutteringsudfordringerne i det nære sundhedsvæsen for alvor sat på dagsordenen. På trods af de mange udfordringer, der tårner sig op, er der også skabt en spirende optimisme for udviklingen af fremtidens ældrepleje. Men hvordan tager man som område bedst hul på udviklingsarbejdet? På denne side kan du læse om medarbejderfastholdelse i det nære sundhedsvæsen, og hvis du er mere mere nysgerrig, kan du downloade et inspirationsmagasin nederst på denne side.
medarbejderfastholdelse bliver et fortsat vigtigt fokusområde i fremtiden

Kommunerne bør satse på fastholdelse frem for rekruttering

Der er krise i det danske sundhedsvæsen med stor mangel på uddannede fagfolk som fx sygeplejersker. Der er også store rekrutteringsproblemer inden for velfærdsområdet i kommunerne. Desværre er der ikke noget, som tyder på, at dette løses i den nærmeste fremtid, fordi mange unge vælger velfærdsuddannelserne fra. De få nye medarbejdere, som kan rekrutteres, er IKKE løsningen. Det er derimod de mange ansatte, som kommuner og regioner allerede har. Med andre ord bør kommunerne satse på fastholdelse frem for rekruttering. Hvis du ikke allerede har det med i dine strategiske overvejelser, bør du tænke på, hvordan I bliver bedre til at fastholde medarbejdere i jobbet.

Roger Buch, der er forsker og ansat på Danmarks Journalist Højskole, har skrevet artiklen “Kommunerne bør satse på fastholdelse frem for rekruttering“, hvori han overbevisende argumenterer om fordelene ved at satse på at blive bedre til at fastholde medarbejderne. Han peger bl.a. på disse faktorer, som har indflydelse på, hvad der får folk til at blive i jobbet:

  • Mindre bureaukrati og mere tid til det egentlige velfærdsarbejde (kerneopgaven).
  • Fokus på trivsel og arbejdsmiljø (som også er et vigtigt signal at sende til nye ansatte).
  • God ledelse styrker fastholdelsen af dygtige medarbejdere.

Ovenstående er meget vigtigere og betydningsfulde end smarte rekrutteringstiltag.

Hvor stort er problemet med fastholdelse og rekruttering i det nære sundhedsvæsen?

Når vi fra politisk side får kimet ørene fulde om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere inden for det nære sundhedsvæsen, så er der desværre rigtig god grund til den store opmærksomhed. Vi har spurgt Peter Julius, direktør i Public Intelligence, og på nuværende tidspunkt er der ifølge Peter specielt tre områder, som understreger problemets alvor:

  • Borgerne: De seneste år er det blevet tydeligt, hvordan antallet af ældre stiger, og flere statistikker viser hvorledes antallet af borgere over 80 år kun vil stige i fremtiden. Ifølge Danmarks Statistik forventes det, at befolkningsgruppen over 80 år vil i 2030 udgøre 59 pct. mere end i 2020. Det er borgere, der vil kræve mere komplekse behandlinger, længere sygeforløb og forskellige fagressourcer.
  • Systemet: På de nye supersygehuse var målet for indlæggelsestid 1,2 dag, men i dag er mange indlagt i 4,5 dage. Det vil sige, at de store plejeopgaver flytter fra sundhedsvæsenet i regionernes sygehuse til det nære sundhedsvæsnet i kommunerne.
  • Medarbejderne: Indenfor ældreområdet går 25% af arbejdsstyrken på pension indenfor de næste 10 år. Der er markant fald i optag på velfærdsuddannelserne, og dette medfører et underskud af faglærte SOSU-assistenter og sygeplejersker. Derfor oplever de danske kommune store rekrutteringsudfordringer.
Peter Julius Public Intelligence

Peter Julius (Public Intelligence)

Peter Julius er en af Danmarks absolut førende eksperter, når de kommer til velfærdsteknologi. Hans innovationsselskab, Public Intelligence, arbejder internationalt, og Peter har derfor et unikt blik på, hvordan vi i Danmark klarer os i forhold til andre lande. Peter er bekymret for fremtiden. Læs et interview med Peter Julius i magasinet “Fastholdelse i det nære sundhedsvæsen”.

Hvis området skal tale op, skal medarbejderne mobiliseres

Man siger, at menneskehjernen skal bruge 10 gode oplevelser til at kompensere for en dårlig. Man må ikke håbe, at det samme kan siges at være gældende for omtale af det nære sundhedsvæsen.

Massive rekrutteringsudfordringer og modvind i medierne har betydet, at mange medarbejdere i det nære sundhedsvæsen er frustrerede og utilfredse, hvilket sætter sine spor i trivslen. Det er en kæmpe opgave at fastholde medarbejderne, som ikke kan løses alene af de dedikerede ledere og deres nok så dygtige kommunikationsfolk.

I TeamEffect udvikler vi fremtidens værktøjer til at arbejde med trivsel og kommunikation i den offentlige sektor. Vi hjælper ledere og medarbejdere med at flytte fokus. Det handler i bund og grund om at få de positive borgerhistorier til at blive en naturlig del af snakken ved middagsbordet. Så når man spørger: Nå men hvordan går det i hjemmeplejen for tiden? Så får man først og fremmest en snak om den positive forskel man gør for borgeren og ikke kun en snak om urimelige rammevilkår. Tankegangen er simpel, men effekten er stor.

Vi skal have medarbejderne med, og det kommer kun til at ske ved at skabe øget involvering af medarbejderne:

  • De skal ses
  • De skal høres
  • De skal alle deltage mere aktivt
Peter Christensen Social lederforum
Peter Christensen er partner i TeamEffect. Han kommer med en mangeårig baggrund fra det store private virksomheder, men i dag fokuserer han på at hjælpe ledere i det nære sundhedsvæsen til at skabe trivsel og bedre medarbejderfastholdelse.

Skab de bedste rammer for medarbejderfastholdelse med Min Arbejdsdag

Som skrevet ovenfor er det vigtigt, at medarbejdere skal mere med. Men hvordan skaber vi de bedste rammer for dette i en travl hverdag, hvor kerneopgaven/borgeren er og SKAL være i centrum? Det korte svar er: ved at involvere dem mere. Lederrollen ændres så ledere i dag skal bruge meget mere tid på at sikre, at alle medarbejderne får en tydelig stemme i hverdagen. Dermed kan medarbejderne tage et større ansvar for egen trivsel, hvilket frigiver ressourcer og tid hos lederen. Medarbejdere der føler sig anerkendt og involveret i hverdagen bliver mere tilfredse og bliver også bedre ambassadører for arbejdspladsen. TeamEffects svar på dette er Min Arbejdsdag.

Min Arbejdsdag er den enkle vej til fastholdelse af medarbejdere. Værktøjet fungerer ved, at medarbejdere vurderer sin arbejdsdag på daglig basis. Vurderingerne foretages ud fra en fem skala fra grøn over gul til rød. På baggrund af vurderingerne får leder IKKE-anonym indsigt i trivslen hos den enkelte, hvilket gør det nemt at følge op hos dem, der har det svært. Min Arbejdsdag hjælper medarbejdere med at dele det, der fylder. Det gør det lettere at holde fri, når man har fri og lægge eventuelle bekymringer fra sig. Ledere får nemmere ved at tage fat i dem, der har det svært og være på forkant med mistrivsel. Ledere der bruger Min Arbejdsdag vil også opleve at få lettere ved at prioritere deres egen ledertid.

"Vi skal blive bedre til at anerkende hinanden og få en bedre tone på arbejdspladsen. Det er en vigtig brik i at blive bedre til at tale sammen og f.eks. tage imod kritik. Det er en forudsætning for at vi fremadrettet kan tiltrække og fastholde nye medarbejdere. Og det er Min Arbejdsdag helt sikkert en vigtig brik i."

Onboarding påvirker fastholdelse af medarbejdere i det offentlige

Som beskrevet tidligere, så har kommunerne i dag alt for lidt fokus på fastholdelse af medarbejdere, selvom det bliver en vigtig brik i at holde fremtidens sundhedsvæsen kørende. Men selv de mest velformulerede fastholdelsesstrategier giver ikke nødvendigvis engagerede og loyale medarbejdere.

TeamEffects “Min Arbejdsdag” er den simple vej til fastholdelse af medarbejdere, fordi medarbejderne helt ubevidst hjælper sin leder og sig selv med at sætte fokus på arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. TeamEffects løsninger bruges i 29 kommuner af mere end 800 offentlige ledere i hele landet. I magasinet deler 10 offentlige ansatte, lige fra medarbejdere, AMR, TR, ledere og områdeledere, deres erfaringer med værktøjet. Du kan også læse om, hvordan de bedste ledere lykkedes med at bruge Min Arbejdsdag til at forbedre trivslen hos personalet, sammenholdet på arbejdspladsen og evnen til at fastholde medarbejdere i jobbet.

TeamEffect er det sikre valg

I TeamEffect udvikler vi fremtidens værktøjer til at arbejde med trivsel i den offentlige sektor. TeamEffects løsninger bruges i 33 kommuner, og lige nu har vi mere end 1100 teams, ledere og ledergrupper, der anvender vores værktøjer hver dag. Primært fra det nære sundhedsvæsen men også fra handicap-, social og psykiatriområdet. Det nære sundhedsvæsen er kendetegnet ved store teams, distanceledelse, 24/7 bemanding og komplekse borgere – og derfor er TeamEffect et godt match. 

Læs mere om vores tilgang.

danmarkskort med kommuner
medarbejderfastholdelse i det nære sundhedsvæsen brochure

20-siders magasin om medarbejderfastholdelse

Vi har udarbejdet et magasin, hvor vi har samlet historier fra en række af de kommuner, som vi samarbejder med. Vi har bl.a. talt med en medarbejder, en AMR, en TR, en teamleder og en områdeleder, der alle bruger TeamEffect løsningen “Min Arbejdsdag” hver eneste dag. Formålet med magasinet er at vise, hvad man kan få ud af at arbejde mere fokuseret med fastholdelse af medarbejdere og trivsel på daglig basis inden for det nære sundhedsvæsen. Effekterne viser sig i form af lavere sygefravær, lavere personaleomsætning og nemmere rekruttering.

Scroll to Top

Book online demo af Hændelseslog

Udfyld formularen og bliv kontaktet af TeamEffect og få en uforpligtende demo af værktøjet “Hændelseslog” til nem registrering af hændelser.