fbpx

Daglig feedback er afgørende for at kunne udvikle og fastholde dine medarbejdere

Med TeamEffects værktøj ”Min Arbejdsdag” er det muligt at give systematisk feedback til medarbejderne på en meget effektiv måde. Specielt hvis man har rigtig mange medarbejdere under sig. Det oplever Michelle Baastrup Jessen, som er leder for Hobro Syd Hjemmeplejes 50 medarbejdere. Michelle fortæller i denne artikel om erfaringerne med dialogværktøjet Min Arbejdsdag, der benyttes i ældreområdet i flere og flere danske kommuner.
psykologisk tryghed i hjemmeplejen hobro
TILLIDSKULTUR: “Det er vigtigt for mig som leder, at jeg har en medarbejdergruppe som trives, fordi jeg tror på, at det påvirker fravær også den kvalitet, som vi leverer ude hos borgerne. Det kræver, at vi kan tale om de fejl, vi laver, fordi det er fejl, som vi lærer af.”

Hvis man i en hjemmepleje skal sikre at kunne levere på kerneopgaven, så er det vigtigt, at medarbejderne bliver gode til selv at tage ansvar for opgaveløsningen og deres egen trivsel på arbejdspladsen. Derfor gør leder Michelle Baastrup meget for at skabe en tillidskultur i Hobro Syd Hjemmepleje, hvor man åbent kan tale om fejl og lære af dem. Det er ikke noget, man kan gøre fra den ene dag til den anden. Det er et langt sejt træk:

Jeg tjekker Min Arbejdsdag i løbet af dagen, hvis der er nogle beskeder, så svarer jeg på dem derinde. […] Det meste foregår i dag på tekst. Nogle gange, skriver jeg også om vedkommende ikke kan komme forbi, så vi kan snakke sammen om deres oplevelse.

I Min Arbejdsdag kan lederen svare direkte i værktøjet, når medarbejderne deler deres oplevelser. Når man som Michelle har 50 medarbejdere i direkte reference, så passer Min Arbejdsdag utrolig godt ind i hverdagen. Det er nemlig en effektiv og nem måde at komme hele vejen omkring sin medarbejdergruppe og få dem til at reflektere og dele deres oplevelser, når de er på arbejde:

Jeg bruger for eksempel meget kommentarerne til at stille spørgsmål. Hvis der fx er noget med kørelister, hvad er det så, at du selv kan gøre? På den måde er det ikke mig, som skal arbejde med og komme med løsningerne på det hele. Det er også med til, at de reflekterer mere over, hvad det er for en andel, som jeg selv kan have i det.”

Biografi

Michelle Baastrup Jessen er uddannet social- og sundhedsassistent og har været ansat i Mariagerfjord Kommune i omkring 11 år.

Hun har været en del af hjemmeplejen i Hobro de seneste syv år, først som udekørende, så som koordinator og endelig som leder.

hjemmeplejeleder Hobro Syd Michelle mariagerfjord kommune

Hvis man løbende giver feedback og er åben for dialog, kan man nemlig langsomt – en dag ad gangen – påvirke medarbejderne til at kunne tage mere ansvar selv. Det er både til gavn for den enkelte medarbejder i form af trivsel og arbejdsglæde, men det betyder også, at kvaliteten af det arbejde, man leverer hos borgeren, bliver bedre:

Jeg håber, at Min Arbejdsdag kan skabe et mindset, hvor man er mere klar over hvad man gerne vil med sit arbejde. Og hvad skal der til for, at man når derhen? Jeg tror, det er med til at skabe en kulturændring på sigt.

Når medarbejderne deler, hvad der har fyldt for dem i deres arbejdsdag, er det ikke altid kun det faglige, der fylder. Og det skal man som leder også kunne håndtere, for det er jo hele mennesker, som man er leder for. 

I Min Arbejdsdag fanger jeg også nogle ting, som man skal være særlig opmærksom på i forhold til at vise omsorg og anerkendelse. En dag var der eksempelvis en medarbejder, der fortalte, at hun havde haft en gul dag, fordi hun var væltet på sin cykel. Så skal jeg lige huske at spørge ind til, hvordan vedkommende har det.

Michelle ser kun sine medarbejdere i meget kort tid i løbet af dagen, så for hende er kommentarerne, der er knyttet til medarbejdernes arbejdsdagsbedømmelser en stor hjælp til at forstå, hvad der fylder hos medarbejderne: 

I starten gjorde jeg det, at jeg ringede, hvis der var en som havde skrevet noget. Men jeg fandt egentlig hurtigt ud af, at det var nogle gange mere forstyrrende at forsøge at samle op mundtligt. Fordi medarbejderne er jo ude hos borgerne.”

Sådan fungerer Min Arbejdsdag

1. Medarbejder

Bedøm din dag (femskala)
Reflekter og tilføj kommentar

2. Leder

IKKE-anonymt indblik
Analyse på individ- og afdelingsniveau

team billede

3. Opfølgning

Fælles teamstatus
Individuel dialog efter behov

Min Arbejdsdag” er TeamEffects trivselsværktøj. Det fungerer ved, at medarbejdere på daglig basis bedømmer deres arbejdsdag med mulighed for at tilføje en kommentar. I Hobro Syd Hjemmepleje er der afsat fem minutter på køreplanen, så medarbejderne har mulighed for at få reflekteret over deres arbejdsdag og overveje, om der er noget, de skal dele med Michelle. Læs også ”Vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse er markant forbedret” fra plejehjem Trøjborg i Aarhus kommune.

Det betaler sig at være på forkant med trivslen

I Mariagerfjord Kommune opstod interessen for Min Arbejdsdag oprindeligt, fordi man oplevede trivselsproblematikker, og det ønskede man at forbedre. Det handler om at være på forkant med trivslen, og her er Min Arbejdsdag et vigtigt redskab til at kunne følge op, før evt. problemer vokser sig store. Det gør sig især gældende hos aftenvagterne, som normalt ikke ser en leder i løbet af deres vagt:

Fastholdelsesdelen er en stor del i Min Arbejdsdag. Jeg tror på, at man fanger rigtig meget i hverdagen.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der kommer til at mangle hænder i bl.a. hjemmeplejen, og derfor skal man i kommunen gøre det bedst muligt, så man fastholder personalet. I Michelles hjemmeplejegruppe prøver man blandt andet at sikre et godt onboarding-forløb og som noget nyt at kunne tilbyde personlig coaching i arbejdstiden til medarbejdere. Det går selvfølgelig godt i tråd med brugen af Min Arbejdsdag, hvor man kan forebygge problemer ved at være på forkant med medarbejderne og tidligt opdage hvis de har problemer fagligt eller personligt. Det forebygger fravær, og at folk siger op.

Evaluering efter seks måneder viste gode resultater

Efter seks måneders brug af værktøjet har Michelles team evalueret deres erfaringer indtil nu. Evalueringen er udarbejdet på baggrund af anonymt spørgeskema til alle medarbejderne og af et fokusgruppeinterview med udvalgte medarbejdere. 

  • 42% af medarbejderne svarede, at de oplever, at Min Arbejdsdag i høj grad hjælper dem med at afslutte deres arbejdsdag.
  • Hele 71% af medarbejderne svarede, at de oplever, at Michelle er blevet mere synlig og opsøgende som følge af brugen af TeamEffect.
  • Største udfordring identificeret af medarbejderne er at huske at få det gjort hver dag. 

Michelle prioriterer derfor også at være meget aktiv og give feedback i Min Arbejdsdag hver eneste dag, fordi hendes aktivitet smitter af på gruppens trivsel og kan være med til at understøtte mere psykologisk tryghed i hjemmeplejen. Det er samtidig med til at påvirke hendes egen trivsel i en positiv retning:

Jeg får en nær kontakt til de medarbejdere, som jeg har. Man kan reagere på det, som er mest hensigtsmæssigt, og det giver mig en følelse af, at jeg kan være der uden fysisk at være til stede,” afslutter Michelle.

TeamEffect i Hobro Syd Hjemmepleje

Hobro Syd Hjemmepleje dækker omkring 257 borgere i den sydlige del af Hobro og en stor del ude på landet omkring byen. Hjemmeplejegruppen har 50 faste medarbejdere og derudover er der weekendafløsere og elever. Lige nu er der tilknyttet 14 elever til gruppen.
Scroll to Top