fbpx
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

indhold

Video

ballerup hjemmepleje reducerer sygefravær

Case: Ballerup hjemmeplejes 6-punkts plan til reducering af sygefravær

I 2021 var et højt sygefravær tæt på at tage livet af Ballerup hjemmeplejes nye struktur med små medstyrende teams. De var ellers lige blevet indført for at forsøge at sikre mere kontinuitet hos borgerne. Det krævede en stor indsats med fokus på kultur, åben kommunikation og styrket nærledelse at lykkes med at halvere det korte sygefravær og dermed igen skabe et godt fundament for de nye medstyrende miniteams. Hjemmeplejens velfortjente succes kommer ikke ud af det blå. Den kommer af hårdt arbejde og understreger vigtigheden af en helhedsorienteret tilgang til at reducere sygefraværet ude i kommunerne, og det viser også den store betydning, som synlig ledelse og medarbejderengagement spiller.

bovejle vejle
Kundecases

BoVejle Handicapafdelingen

Leder Marie fra BoVejle fortæller om hendes erfaringer med TeamEffect. Hun peger bl.a. på, at hun er kommet tættere på sine medarbejdere, fordi de reflekterer over deres dag, hvilket giver hende mulighed for at følge op.

sukkertoppen vejle
Kundecases

Bostedet Sukkertoppen

Leder fra bostedet Sukkertoppen i Vejle Kommune fortæller i denne korte video, hvordan TeamEffect er et vigtigt ledelsesværktøj til at have følingen med, hvordan ens medarbejdere har det. Lederen fortæller, at TeamEffect for hende bygger på tillid, og det skal være med til at give hendes medarbejdere den bedst mulige

Landsbyen Sølund video
Kundecases

Bostedet Landsbyen Sølund

Leder og AMR på Landsbyen Sølund fortæller i denne video, hvordan de har haft gavn af TeamEffect i deres hverdag. De fortæller, hvordan de desuden har haft stor gavn af TeamEffects del til hændelsesregistrering, fordi delen gør det let for medarbejderen at rapportere nærvedshændelser i arbejdsdagen. I videoen giver lederen

psykiatrien region nordjylland video
Kundecases

Psykiatrien Region Nordjylland

I denne korte video fortæller Mads Bodilsen, som er arbejdsmiljøkoordinator i Psykiatrien, hvordan de har haft gavn af TeamEffect i de fem år, de har anvendt værktøjet. Psykiatrien bruger desuden TeamEffects værktøj til hændelsesregistrering

plejecenter aalbæk video
Kundecases

Aalbæk Plejecenter, Frederikshavn Kommune

Leder og AMR på plejecenteret i Aalbæk fortæller om deres oplevelse af den første tid med TeamEffect på afdelingen. På trods af den korte tid, som de har anvendt TeamEffect, så føler de allerede, at tonen er blevet mere positiv, og at de er blevet bedre kollegaer. Lederen fortæller desuden,

lyngparken video varde
Kundecases

Lyngparken Plejecenter, Varde Kommune

Leder og AMR på plejecenter i Varde Kommune fortæller i denne korte video, hvad TeamEffect har betydet for deres hverdag. Lederen fortæller, at hun er kommet tættere på sine medarbejdere, fordi de har åbnet sig op for hende gennem brugen af TeamEffect. Lederen og AMR taler også om, hvordan man

video esbjerg hjemmepleje
Kundecases

Hjemmeplejen Esbjerg

Inden TeamEffect blev introduceret i afdelingen i Hjemmeplejen, var der stor mistrivsel og højt sygefravær. I denne korte video fortæller én teamleder og én medarbejder, hvad TeamEffect har betydet for afdelingen i Esbjerg Hjemmepleje, og de giver samtidig nogle råd til andre, som skal starte op med TeamEffect.

aalborg universitetshospital video
Kundecases

Aalborg Universitetshospital

I denne korte video fortæller leder og medarbejdere, hvordan TeamEffect er med til at styrke trivslen og sænke sygefraværet. TeamEffect har indgået en flerårig aftale med Aalborg Universitetshospital, hvilket betyder, at alle hospitalets afdelinger kan anvende værktøjet.

bostedet koglerne video
Kundecases

Bostedet Koglerne

Bostedet Koglerne havde før TeamEffect store problemer med sygefraværet, men efter at de har fået TeamEffect, så har de fået indsigt i, at de rent faktisk har det rigtig godt på arbejdspladsen. I denne video fortæller én leder og hendes medarbejdere, hvordan TeamEffect styrker ansvaret hos medarbejderne på Koglerne og

Scroll to Top