fbpx
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

indhold

Video

sus mesayer grundlægger af floweffect

Frustreret socialrådgiver måtte designe IT-system for at hjælpe stressede kolleger

Da den nyuddannede socialrådgiver Sus Mesayer for seks år siden fik foden indenfor på botilbuddet Feddet, var hun med egne ord heldig. Der var netop kommet flere krav for socialområdet, og Sus kom med frisk viden om de nye regler fra universitetet. Og mens kravene bare steg og steg, blev de ansatte på botilbuddet langsomt mere og mere stressede. Feddet, som ellers af princip ikke ansatte socialrådgivere, endte med at ansætte med Sus i en rolle som faglig leder, for det viste sig hurtigt, at Sus havde en helt særlig evne til at forstå deres pædagogiske hverdag og den nye virkelighed. Sus fandt ud af, at deres problem ikke var “mere dokumentation”, “manglende tid” eller flere “nye krav”. Problemet var manglende evne og mulighed for “pædagogisk samarbejde”. Men hvordan bliver man bedre til at samarbejde? Ifølge botilbuddets leder Kasper Iversen måtte de prøve 1.000 forskellige ting af, inden Sus fandt løsningen: Det pædagogiske opgavestyringsprogram ”FlowEffect”.

bovejle vejle
Kundecases

BoVejle Handicapafdelingen

Leder Marie fra BoVejle fortæller om hendes erfaringer med TeamEffect. Hun peger bl.a. på, at hun er kommet tættere på sine medarbejdere, fordi de reflekterer over deres dag, hvilket giver hende mulighed for at følge op.

sukkertoppen vejle
Kundecases

Bostedet Sukkertoppen

Leder fra bostedet Sukkertoppen i Vejle Kommune fortæller i denne korte video, hvordan TeamEffect er et vigtigt ledelsesværktøj til at have følingen med, hvordan ens medarbejdere har det. Lederen fortæller, at TeamEffect for hende bygger på tillid, og det skal være med til at give hendes medarbejdere den bedst mulige

Landsbyen Sølund video
Kundecases

Bostedet Landsbyen Sølund

Leder og AMR på Landsbyen Sølund fortæller i denne video, hvordan de har haft gavn af TeamEffect i deres hverdag. De fortæller, hvordan de desuden har haft stor gavn af TeamEffects del til hændelsesregistrering, fordi delen gør det let for medarbejderen at rapportere nærvedshændelser i arbejdsdagen. I videoen giver lederen

psykiatrien region nordjylland video
Kundecases

Psykiatrien Region Nordjylland

I denne korte video fortæller Mads Bodilsen, som er arbejdsmiljøkoordinator i Psykiatrien, hvordan de har haft gavn af TeamEffect i de fem år, de har anvendt værktøjet. Psykiatrien bruger desuden TeamEffects værktøj til hændelsesregistrering

plejecenter aalbæk video
Kundecases

Aalbæk Plejecenter, Frederikshavn Kommune

Leder og AMR på plejecenteret i Aalbæk fortæller om deres oplevelse af den første tid med TeamEffect på afdelingen. På trods af den korte tid, som de har anvendt TeamEffect, så føler de allerede, at tonen er blevet mere positiv, og at de er blevet bedre kollegaer. Lederen fortæller desuden,

lyngparken video varde
Kundecases

Lyngparken Plejecenter, Varde Kommune

Leder og AMR på plejecenter i Varde Kommune fortæller i denne korte video, hvad TeamEffect har betydet for deres hverdag. Lederen fortæller, at hun er kommet tættere på sine medarbejdere, fordi de har åbnet sig op for hende gennem brugen af TeamEffect. Lederen og AMR taler også om, hvordan man

video esbjerg hjemmepleje
Kundecases

Hjemmeplejen Esbjerg

Inden TeamEffect blev introduceret i afdelingen i Hjemmeplejen, var der stor mistrivsel og højt sygefravær. I denne korte video fortæller én teamleder og én medarbejder, hvad TeamEffect har betydet for afdelingen i Esbjerg Hjemmepleje, og de giver samtidig nogle råd til andre, som skal starte op med TeamEffect.

aalborg universitetshospital video
Kundecases

Aalborg Universitetshospital

I denne korte video fortæller leder og medarbejdere, hvordan TeamEffect er med til at styrke trivslen og sænke sygefraværet. TeamEffect har indgået en flerårig aftale med Aalborg Universitetshospital, hvilket betyder, at alle hospitalets afdelinger kan anvende værktøjet.

bostedet koglerne video
Kundecases

Bostedet Koglerne

Bostedet Koglerne havde før TeamEffect store problemer med sygefraværet, men efter at de har fået TeamEffect, så har de fået indsigt i, at de rent faktisk har det rigtig godt på arbejdspladsen. I denne video fortæller én leder og hendes medarbejdere, hvordan TeamEffect styrker ansvaret hos medarbejderne på Koglerne og

Scroll to Top