fbpx

Kan man måle psykologisk tryghed?

I dag er der udarbejdet utallige spørgerammer, som kan bruges til at måle eller analysere den psykologiske tryghed på arbejdspladsen. Men hvordan sikrer man, at ens målinger viser et retvisende billede af den psykologiske tryghed? Og endnu vigtigere hvordan arbejder vi med det i hverdagen, så vi sikrer bæredygtige forandringer for den enkelte medarbejder og hele organisationen?
måling af psykologisk tryghed i praksis
I dag aflæser de fleste offentlige organisationer graden af psykologisk tryghed, når man ser på data for: Sygefravær, personaleomsætning eller rekrutteringsvanskeligheder osv. Men der findes metoder til at måle og arbejde med psykologisk tryghed i hverdagen.

Amy Edmondson lavede oprindeligt en spørgeramme med syv spørgsmål, som hendes team brugte til at afdække hvor meget psykologisk tryghed, der er i et team: 

 1. Hvis du laver en fejl, så bliver det brugt mod dig?
 2. Teammedlemmer har mulighed for at dele problemer eller issues med gruppen.
 3. Teamdeltagere kan nogle gange afvise andre teammedlemmer alene, fordi de er anderledes.
 4. Det er sikkert at tage en risiko I dette team. 
 5. Det kan være vanskeligt at bede andre teammedlemmer om hjælp.
 6. Ingen I dette team vil bevidst handle på en måde, der kan genere min indsats.
 7. Mine kompetencer og evner udnyttes, når jeg arbejder I dette team.

Analyse eller måling af psykologisk tryghed muliggøres heri, og ud fra spørgsmålene kan man blive klogere på graden af psykologisk tryghed i dit team.

Psykologisk tryghed i den offentlige sektor

De fleste offentlige organisationer vil afstå fra at forsøge at måle på psykologisk tryghed. I stedet forsøger man at lave forskellige workshops, hvor medarbejderne i grupper diskuterer, hvordan de oplever kulturen i deres team set med de ”psykologiske tryghedsbriller” og derfra lave man en handlingsplan for, hvordan man vil forsøge at skabe mere psykologisk tryghed i teamet.

Workshops er en fantastisk inspirerende øvelse, der giver grobund for innovation og fællesskab. Men det er dyrt, men uden et konkret måleredskab er det svært at vurdere effekten af ens indsatser. Det er eksempelvis svært at følge op på:

 • Sammenhængen mellem tryghed og trivsel: Hvilken betydning har det for trivslen i teamet, og vi er blevet bedre til at sige, hvad vi føler / mere tryghed? Trivslen hos den enkelte?
 • De stille medarbejdere: Alle arbejdspladser har en håndfuld (hvis ikke mere) af medarbejdere, som ikke eller sjældent gør væsen af sig. Psykologisk tryghed er fundamentet for mere synlige medarbejdere, der i langt højere grad kommer til orde og tager ansvar for fællesskabet.
 • Måling af psykologisk tryghed: Hvor trygge er vores medarbejdere? Hvordan udvikler graden af psykologisk tryghed sig i teamet?

Måling af psykologisk tryghed i offentlige organisationer

Med TeamEffects “Min Arbejdsdag” får organisationer altid tidstro trivselsdata på individ og teamniveau og får dermed synliggjort meget af det, som ellers er helt usynligt i mange offentlige organisationer og teams, nemlig: 

 1. Hvor presset er medarbejdere og ledere lige nu og her?
 2. Hvordan udvikler slid sig på lang sigt for teamet og individet?

Noget man ellers mest aflæser posthumt, når man ser på organisations data for sygefravær, personaleomsætning eller rekrutteringsvanskeligheder osv. 

Fagfolk med psykisk krævende job har brug for et trygt arbejdsmiljø med et højt niveau af psykologisk tryghed. Det er den bedste vej til at sikre at medarbejdere og ledere i praksis støtter og hjælper hinanden og dermed i fællesskab forebygger, at det går galt og man bliver udbrændt. For disse fagfolk er der ingen smarte genveje. Man er nødt til at tale sammen. Og arbejde sammen.

"Man kan bruge Min Arbejdsdag til at blive tættere sammen. Det her med, at man kan få afsluttet sin dag på en farveskala. Det kan de fleste forholde sig til. Det er ret nemt. Så får man ligesom afrundet dagen. Der er ikke noget, som er rigtigt og forkert. Vi løfter bare i flok. Jeg kan meget bedre gå ind og være med til at skrue på noget, hvis jeg er bevidst om, hvad jeg skal skrue på."

solsiden måler belastning med min arbejdsdag
Scroll to Top