fbpx

Psykologisk tryghed

Bliv klogere på begrebet, og læs om ledere, der lykkedes med at skabe psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Psykologisk tryghed i den offentlige sektor

Fagfolk som fx pædagoger, sygeplejersker eller SOSU’er, der varetager et arbejde med høje følelsesmæssige krav i kommuner og regioner, har brug for et trygt arbejdsmiljø med et højt niveau af psykologisk tryghed. Det er nemlig den bedste vej til at sikre, at medarbejdere og ledere i praksis støtter og hjælper hinanden i hverdagen. Et fællesskab med høj psykologisk tryghed har lettere ved at forebygge, at noget går galt med opgaverne, eller at man risikerer at blive udbrændt. For alle disse fagfolk er der ingen smarte genveje: Man er nødt til at tale sammen i teamet/organisationen og forsøge at blive bedre til at arbejde tillidsfuldt og ærligt sammen. Til gengæld er der rigtig mange fordele, hvis man lykkes med at skabe en høj grad af psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Desværre sker det ofte i en presset hverdag, at dialog og feedback må nedprioriteres. Det mærker man i den offentlige sektor – især inden for sundhedsvæsenet, hvor frustrerede sygeplejersker og sosu’er føler sig overhørt. Altså det modsatte af psykologisk tryghed. I TeamEffect tror vi på, at kvaliteten af det basale ledelsesmæssige nærvær i den daglige dialog med medarbejderne skaber og vedligeholder det fælles fundament på arbejdspladsen, som al anden udvikling sker ud fra. 

På denne temaside har vi samlet inspiration og fortællinger fra offentlige ledere, der lykkes med at skabe psykologisk tryghed i deres organisation.

Lederens rolle er afgørende i at skabe psykologisk tryghed

Som leder har man et særligt ansvar i forhold til at skabe og opretholde psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Lederen er kulturbærer på arbejdspladsen, og lederens adfærd smitter af på medarbejdere. Ledelsen har ansvaret for at sætte tonen, fremme åben dialog og skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig værdsat og trygge.

Er man leder på en arbejdsplads, som stiller høje følelsesmæssige krav til medarbejderne, så er det ekstra vigtigt at være nærværende og sikre, at medarbejderne føler sig trygge og har tillid til dig.

ledelse af psykologisk tryghed

Ledere der lykkes med at skabe psykologisk tryghed

solsiden måler belastning med min arbejdsdag

Hvordan måler man, om det er hårdt at gå på arbejde?

Når man arbejder med mennesker, kan det være psykisk krævende. Det relationelle arbejde, hvor man både bruger sine faglige kompetencer men også sig selv som person, kan føre til, at man i sidste ende brænder helt ud. Det er virkeligheden for en række fagfolk som pædagoger, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter og mange andre offentligt ansatte. Men

LÆS ARTIKEL
Når du arbejder intelligent og teknisk med tingene, så kan du nogle gange overkomme noget, som er rigtig voldsomt. Det har handicapchef Peter Anders Larsen lært som tidligere elite-udøver af judo på landsholdet.

Går selv forrest og opbygger tillid

Med en utraditionel lederbaggrund har handicapchef Peter Anders Larsen fra Vejle Kommune det overordnede ansvar for en meget stor organisation af, som han kalder dem, velfærdshåndværkere. Peter tror fuldt og fast på, at en nøglekomponent i at kunne arbejde som pædagog i handicapområdet er, at man som medarbejder er i balance med sig selv, og at der

LÆS ARTIKEL
psykologisk tryghed i hjemmeplejen hobro

Daglig feedback er afgørende for at kunne udvikle og fastholde dine medarbejdere

Med TeamEffects værktøj ”Min Arbejdsdag” er det muligt at give systematisk feedback til medarbejderne på en meget effektiv måde. Specielt hvis man har rigtig mange medarbejdere under sig. Det oplever Michelle Baastrup Jessen, som er leder for Hobro Syd Hjemmeplejes 50 medarbejdere. Michelle fortæller i denne artikel om erfaringerne med dialogværktøjet Min Arbejdsdag, der benyttes i ældreområdet

LÆS ARTIKEL
Peter Christensen Social lederforum

Fremtidens offentlige sektor kalder på mere psykologisk tryghed

Peter Christensen er partner i TeamEffect og samarbejder med flere topchefer og aktører i den offentlige sektor. Politikerne har efterhånden indset, at vi ikke kan drive den offentlige sektor som hidtil, hvis fremtidens velfærdssamfund skal sikres. Peter peger her på tre væsentlige tiltag, som bliver afgørende for fremtidens offentlige sektor i forhold til at skabe mere psykologisk tryghed:

Den offentlige sektor skal sættes fri lover politikerne. Det er overskriften for de næste 10-15 års udvikling i den offentlige sektor. Politikerne forventer at frisættelse kan betyde at ressourcerne kan bruges mere effektivt. Et godt eksempel fra praksis er de mange forsøg med selvstyrende teams i ældreområdet, hvor man flytter de rigtige kompetencer tættere på borgerne og dermed sikrer større kontinuitet for borgerne. Men det er svært at blive sat fri. Det gælder både medarbejderne, som påføres et ekstra ansvar. Men det gælder også ledelsen, som skal være særlig tæt på sine selvkørende medarbejdere.

I Danmark definerer Sundhedsstyrelsen mental sundhed som: ”En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker”. Overført til en arbejdspraksis betyder det, at medarbejdere skal udfordres fagligt, men også have den ledelsesmæssige støtte, så man kan være i trivsel på sin arbejdsplads. Mental sundhed er en god investering, og så bliver det et afgørende fokuspunkt i forhold til at kunne sikre fremtidens arbejdskraft.

Alt for mange teamledere bruger unødvendig meget tid på brandslukning og medarbejderkonflikter. Fremtidens offentlige ledere skal fokusere mere på faglig ledelse og medarbejderudvikling. Faglig ledelse kan skærpe fokus på kerneopgaven og fagligheden samtidig med, at man bevarer en intelligent styring. Men lederen skal være tæt på medarbejderne, og her bliver tillid (og derved psykologisk tryghed) afgørende. Der findes flere bud på, hvordan man udfører god faglig ledelse.

Bliv klogere på psykologisk tryghed

TeamEffect er specialister i at udvikle enkle værktøjer til at arbejde med tillid og trivsel i hverdagen. Hvis man som fagperson også er på udkig efter kurser og praksisnær viden omkring psykologisk tryghed, så anbefaler vi “Grundkursus i psykologisk tryghed“, der er udviklet og sælges af Institut for Belastningspsykologi.

Webinar "Den simple genvej til psykologisk tryghed"

Hvordan får man i praksis en stor medarbejdergruppe til at engagere sig mere? Og kan man gøre det på en måde, hvor organisationen får nogle simple værktøjer, som rent faktisk støtter både medarbejdere og ledere i processen? Selvom din organisation er presset af stadig flere drift-opgaver, så er der en række ting, som du kan begynde at gøre for at skabe mere psykologisk tryghed. 

I TeamEffects webinar “den simple genvej til psykologisk tryghed” kan du blive klogere på, hvordan du kan arbejde med psykologisk tryghed. Modtag webinaret ved at udfylde formularen.

Scroll to Top