fbpx

Hvordan måler man, om det er hårdt at gå på arbejde?

Når man arbejder med mennesker, kan det være psykisk krævende. Det relationelle arbejde, hvor man både bruger sine faglige kompetencer men også sig selv som person, kan føre til, at man i sidste ende brænder helt ud. Det er virkeligheden for en række fagfolk som pædagoger, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter og mange andre offentligt ansatte. Men hvordan ved vi egentlig om en medarbejder er presset for tiden? Og hvordan undgår vi, at en anden medarbejder efter bare seks år i teamet af egen samvittighed siger op, fordi hun er blevet omsorgstræt?
solsiden måler belastning med min arbejdsdag
"Man kan bruge Min Arbejdsdag til at blive tættere sammen. Det her med, at man kan få afsluttet sin dag på en farveskala. Det kan de fleste forholde sig til. Det er ret nemt. Så får man ligesom afrundet dagen. Der er ikke noget, som er rigtigt og forkert. Vi løfter bare i flok. Jeg kan meget bedre gå ind og være med til at skrue på noget, hvis jeg er bevidst om, hvad jeg skal skrue på," Kristine Arendrup, afdelingsleder Solsiden.

Fagfolk med psykisk krævende job har brug for et trygt arbejdsmiljø med et højt niveau af psykologisk tryghed. Det er den bedste vej til at sikre at medarbejdere og ledere i praksis støtter og hjælper hinanden og dermed i fællesskab forebygger, at det går galt og man bliver udbrændt. For disse fagfolk er der ingen smarte genveje. Man er nødt til at tale sammen. Og arbejde sammen. Hver dag. 

Med TeamEffects “Min Arbejdsdag” får organisationer altid tidstro trivselsdata på individ og teamniveau og får dermed synliggjort meget af det, som ellers er helt usynligt i mange offentlige organisationer og teams, nemlig: 

  1. Hvor presset er medarbejdere og ledere lige nu og her?
  2. Hvordan udvikler slid sig på lang sigt for teamet og individet?

Noget man ellers mest aflæser posthumt, når man ser på en nødlidende organisations hårde data for sygefravær, personaleomsætning eller rekrutteringsvanskeligheder osv.

Solsiden har fokus på arbejdsmiljøet

Vi har derfor bedt den fagligt dygtige afdelingsleder Kristine Arendrup fra bostedet Solsiden (Region Nordjylland) om at prøve at sætte nogle ord på, om og hvordan man kan forsøge at arbejde mere forebyggende med arbejdsmiljøet. Vi har også bedt hende sætte ord på, hvordan ”Min Arbejdsdag” kan bruges i forhold til at skabe psykologisk tryghed for den enkelte medarbejder og samtidig gøre det nemmere at gennemskue og analysere, hvad der egentlig er på spil, når tingene pludselig spidser til for hele teamet. Det er jo ofte mange forskellige faktorer der arbejder sammen om at gøre tingene ”tunge”.

På bostedet Solsiden møder de fleste af de 79 medarbejdere ind og har direkte borgerkontakt hver eneste dag. I praksis betyder det, at alle er disponeret til at komme i klemme og påvirket i forhold til det relationelle. På bostedet Solsiden anvender man TeamEffects løsning Min Arbejdsdag i hele organisationen.

Her er Min Arbejdsdag rigtig god til at få registreret, hvordan min dag har været”, siger Kristine Arendrup.

Fokus på Solsiden er, at man gerne vil have et godt arbejdsmiljø. Man arbejder meget med belastningspsykologi, og oplever at de daglige indrapporteringer fra Min Arbejdsdag passer ret godt ind i det og at det gør, at man kommer til at stå meget stærkere.

Bare det her med, at man som medarbejder skal tjekke ud og få afsluttet sin dag på en farveskala. Det kan de fleste forholde sig til. Det er ret nemt. Så får man ligesom afrundet dagen. Der er ikke noget, som er rigtigt og forkert. Det er helt okay, at i dag så havde jeg en gul og rød dag, fordi jeg havde et eller andet på hjemmefronten,” siger Kristine.

Solsiden er et socialpsykiatrisk botilbud under Området for Social Psykiatri i Region Nordjylland
Bostedet Solsiden er et botilbud for voksne med svære psykiske lidelser, der kan være udfordret med dobbeltdianoser. Bostedet huser også borgere med svære demenstilstande eller huntingtons sygdom. Solsiden er et regionalt tilbud under Området for Social Psykiatri i Region Nordjylland.

Følelser og faglighed for den enkelte

Det faglige fokus og den faglige nysgerrighed skal selvfølgelig være i højsædet på et bosted som Solsiden. Hvordan kan man som medarbejder bedst bidrage til de her borgeres livskvalitet? Kristine oplever, at Solsiden har nogle medarbejdere, som er enormt engagerede i at få det til at lykkedes og at det er noget af det, som gør, at det er sjovt og dejligt at komme på arbejde.

Vi gør meget ud af at være åbne og få snakket om der, hvor tingene er svære, og hvor det måske nager en smule.

Eksempel "Er du okay?"

En medarbejder har en vanskelig konflikt med en borger. Det påvirker både følelser og faglighed. Medarbejderen ender med at bedømme sin arbejdsdag som gul. Hendes afdelingsleder kommer forbi og prikker hende på skulderen og starter med at spørge ind til det følelsesmæssige:

Er du okay?” “Er der noget, vi skal have snakket om?” “Skal vi lige prøve at finde ud af, hvordan du har det?”.

Medarbejderen oplever en utrolig lettelse over at ikke at skulle starte med det faglige (konflikten) – men i stedet at blive rummet og forstået af en leder, der først spørger til hendes oplevelse og hendes følelser. Vi har en medarbejder der oplever empati. Efterfølgende dykker man ned i det faglige omkring selve konflikten.

Kristine beskriver selv en episode, hvor en af hendes medarbejdere, var ekstra sårbar i en periode. Det betød, at hendes arbejdsdage var røde. Kristine vidste ikke noget om sagen på forhånd, men fremhæver betydningen af, at vedkommende bedømte sin dag:

Fordi hendes dag var scoret som rød gjorde det, at jeg kunne reagere langt hurtigere end ellers. Det gav hun udtryk for var rart, og hun var også hurtigt tilbage med fuld styrke igen.

Kristine har også medarbejdere, som helt naturligt bruger Min Arbejdsdag til at pege på en kollega, som man måske oplever, er under for meget pres. Det ser hun som et klart udtryk for, at medarbejderne har omsorg for hinanden og i sidste ende som en omsorg for, at tingene skal lykkes med borgerne.

For Kristine er det vigtigt at understrege, at hun ikke behøver at få tingene leveret i et bestemt format fra medarbejderne. Man kan sagtens have en konstruktiv dialog på baggrund af noget, der måske er skrevet i affekt.

Så kan det godt være, at man ikke fik formuleret det rigtigt. Men teksten udtrykker præcist hvordan det var på DET tidspunkt, medarbejderen fik afleveret det. Og så kan vi snakke om det, og så kan vi få noget godt ud af det. Det tænker jeg, at medarbejderne har taget vældig godt imod.”

Min Arbejdsdag til daglige trivselsmålinger

1. Medarbejder

Værktøjet bruges af medarbejderne hver dag til at reflektere over deres dag på en fem-skala fra grøn over gul til rød med mulighed for at tilføje kommentar.

2. Leder

Leder får ikke anonym indsigt i vurderingerne.

team billede

3. Opfølgning

Man vil vil derfor opleve, at det bliver lettere at prioritere sin tid hos dem, der har har det svært.

Rapporter giver mønstre

På Solsiden bruges Min Arbejdsdag også til evaluering i teamet. I en periode, hvor der har været lidt tungt og man synes der har været for mange dårligt oplevelser. Så kan man sammen kigge på graferne f.eks., når man sidder på et personalemøde.

Medarbejderne bliver bevidste om, at deres kollegaer også har scoret sin dag. Mønstrene viser tydeligt, at der har været noget, som der har fyldt, som har gjort dagene mindre grønne end de plejer at være”.

Så kan man se, at i denne periode har der måske faktisk været en del sygdom. Samtidig er der måske kommet en ny udadreagerende borger, eller der kan være noget galt med vagtplanlægningen. Det kan være, at vi har fået planlagt for mange ture ud af huset og for mange der skulle til tandlægen. De små ting kan man se og justere på via rapporterne i Min Arbejdsdag. Alle kan blive overrumplet af, at man er for få, for travle, borgerne er dårlige, der er sket noget somatisk eller hvad det nu må være.

Samtidig kan jeg jo så også sige, hvilken betydning det har for mig, når jeg viser de her grafer, og vi får snakket om, jamen det var faktisk enorm hårdt her, der da skete det og det.

Derfor har Kristine også Min Arbejdsdag med på personalemøde hver gang. Man kan sammen gå tilbage og kigge på historikken og sammen finde årsagsforklaringer på, at lige præcist de dage blev trælse. Det gør det lettere at få talt sammen omkring, hvad betydning det har for medarbejderne.

Det der med, at vi kan få trukket ned på jorden og få snakket om, hvad der skal til for at få det bedste ude af dagen eller den kommende periode. Det synes jeg, at Min Arbejdsdag har hjulpet med.

Scroll to Top