fbpx

Travlhed på hospitalsgangene: Det skal være nemt og trygt at dele oplevelser fra hverdagen

Travlhed er et vilkår på alle landets hospitaler, og derfor fylder snakken om netop travlhed rigtig meget på hospitalsgangene. Travlhed er ikke nødvendigvis en dårlig ting, hvis vi lykkedes med tingene. Men det kan være svært at måle, hvordan travlhed påvirker os i hverdagen. På Regionshospital Nordjylland har alle afsnit adgang til at bruge TeamEffects “Min Arbejdsdag” til at monitorere den daglige trivsel og skabe psykologisk tryghed på hospitalet. Det giver medarbejderne en bedre forståelse for, hvordan de forskellige former for travlhed i praksis påvirker deres personlige trivsel.
Psykologisk tryghed på hospitalet Regionshospital Nordjylland TeamEffect
Siden 2020 har alle afsnit på Regionshospital Nordjylland haft adgang til at bruge Min Arbejdsdag. Afsnitsledende sygeplejerske Morith Østerø Grønne (t.v.) og ledende legesekretær Anvør Schneider Abrahamsen (t.h.) fortæller i denne artikel om erfaringerne med værktøjer på deres afsnit.

I Min Arbejdsdag kan lederne på Regionshospital Nordjylland følge med i, hvordan medarbejdertrivslen udvikler sig og se hvordan perioder med ekstraordinær travlhed – fx pga sygdom blandt kollegerne – påvirker trivslen for den enkelte og hele afdelingen samlet. For de fleste vil trivselsbilledet være overvejende “grønt”, også selvom man har rigtig travlt. Det giver noget tryghed for medarbejderne at kunne følge med i deres egen trivselsudvikling. Processen kan derfor bidrage til at tage toppen af de frustrationer omkring arbejdsvilkårene, som ellers kan være svære at gøre noget ved som leder:

I rapporten kan medarbejderne se, hvordan det står til med deres trivsel. Selvom der har været nogle pressede dage, så er de ikke så påvirket af travlhed, når de kigger på deres trivsel. På den måde er processen med til at engagere medarbejderne i deres eget arbejdsmiljø,” fortæller Morith Østerø Grønne, der er afsnitsledende sygeplejerske på Mave- og tarmkirurgisk afsnit på Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

Sådan fungerer Min Arbejdsdag på Regionshospital Nordjylland

1. Medarbejder

Medarbejderen bedømmer sin arbejdsdag på en fem-skala, når vagten er slut og har mulighed for at tilføje en kommentar til dagen. Medarbejder kan følge med i sin egen trivselsudvikling og tidligere kommentarer.

2. Leder

Lederen på arbejdspladsen kan følge med i medarbejdernes bedømmelser og kan svare dem direkte i appen. Lederen får også adgang til at kunne se, hvordan trivsel udvikler sig på afdelingsniveau.

team billede

3. Opfølgning

Dialogen omkring medarbejderne og teamets trivsel bliver styrket, fordi man arbejder med trivsel på daglig basis. Det giver grundlag for at skabe psykologisk tryghed på hospitalet.

Især hos nye medarbejdere og studerende kan den travle hverdag på hospitalerne være meget overvældende. Sygeplejefaget er blevet mere specialiseret, og flere og flere opgaver bevæger sig over i det lægefaglige. I denne artikel taler vi med de to ledere Morith Østerø Grønne og Anvør Schneider Abrahamsen. De kan begge nikke genkendende til, at studerende og nye medarbejdere i dag er mere bekymrede for, hvad der bliver forventet af dem. Hos de nye er det derfor særligt vigtigt, at lederen er synlig og følger op, når det i perioder er svært. I Min Arbejdsdag har medarbejderne en direkte kanal til deres nærmeste leder, og bedømmelserne kan bruges som afsæt til at få talt om forventninger til hverdagen på hospitalet. Og så er det rart som leder, når man modtager positive tilbagemeldinger:

Det var en nyuddannet, der blandt andet delte det her i Min Arbejdsdag “Det er virkelig et godt sted at lande sit allerførste arbejde”,” siger Morith om en delt besked i værktøjet.

På Regionshospital Nordjylland værner man om medarbejdernes arbejdsmiljø, og derfor har alle hospitalets afsnit adgang til at bruge Min Arbejdsdag. Værktøjet fungerer ved, at medarbejderne bedømmer deres arbejdsdag på en fem-skala med mulighed for at tilføje kommentar til dagen. Deres nærmeste leder får adgang til bedømmelserne. Den daglige indsigt gør det nemmere for lederen at være på forkant med trivslen i en hektisk hverdag, og medarbejdernes oplevelser giver tidstro data, som styrker datagrundlaget for det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Undersøgelse: Kun 55 procent af de sygeplejersker, der snart er færdiguddannede, forventer, at de er i jobbet om fem år

Arbejdspres, borgere, der bliver vrede og voldelige, kollegaer, der holder én ude fra fællesskabet, er nogle af de oplevelser, som de studerende har oplevet i deres praktiktid. Faktorer som altså er medvirkende til, at kun godt hver anden sygeplejerskestuderende forventer at være i faget om fem år. Sådan viser en ny undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) omkring studerendes oplevelser af praktikperioden på de fire velfærdsuddannelser.
Eva rapport sygeplejerske oplevelser under uddannelse

Bliv bedre til at dele viden og styrk arbejdsmiljøet

På Moriths afdeling bruger man Min Arbejdsdag. Ifølge Morith er en af grundstenene til at skabe et godt arbejdsmiljø, at man har en god læringskultur:

Rigtig meget handler om læring. Vi kan alle begå fejl, men oftest skyldes det, at vi mangler viden. Hvis man har gjort noget, der ikke var, som opskriften foreskriver, så er det vigtigt for mig, at vi prøver at rette det ind,” fortæller Morith.

Hvis man ønsker, at ens medarbejdere deler mere viden, så kræver det, at man gør det nemt – og trygt – at dele oplevelser fra hverdagen med ens nærmeste leder og kollegaer. Min Arbejdsdag giver medarbejderne en kanal til at dele deres oplevelser fra hverdagen. Morith havde oprindeligt et håb om, at hun med Min Arbejdsdag kunne blive bedre til at nå ud til “de stille medarbejdere”, som ikke siger så meget i hverdagen, og det viste sig at lykkedes:

I Min Arbejdsdag kan jeg nu se, hvordan alle mine medarbejdere egentlig har det dagligt. Det kan jeg bruge i samtalen med den enkelte medarbejder.

Hun oplever, at hendes medarbejdere engagerer sig mere for deres eget arbejdsmiljø. Bedømmelserne fra Min Arbejdsdag kan samtidig bruges til at lave konkrete ændringer i arbejdsgangene, og Morith giver følgende eksempel:

Fordi der er så travlt på hospitalet, er det blevet pålagt, at vi også skal have medicinske patienter på vores afsnit. Det betyder blandt andet, at der er fire speciallæger, som skal gå stuegang med kun én sygeplejerske. Der er rigtig mange af mine medarbejdere, som har følt sig stressede af dette og delt det med mig i Min Arbejdsdag. I AMiR gruppen kom vi på baggrund af dette med en løsning, hvor den samme sygeplejerske kun skulle følge et speciale, og det har givet en helt anden ro.”.

"Det vigtigste for mig er, at der er et godt arbejdsmiljø. Hvis ikke man stoler på hinanden både personligt og fagligt, så opstår der utryghed og tvivl. Det skaber ikke god energi."

Morith Østerø Grøne ledende oversygeplejerske hjørring

Med fingeren på pulsen er man en bedre leder

Anvør arbejder også på Regionshospital Nordjylland, hvor hun er ledende lægesekretær på Medicinsk Afdeling og har ledelsesansvar for 32 sekretærer. Anvørs sekretærteam bruger også Min Arbejdsdag. Selvom Anvør til dagligt er relativt tæt på sine mange medarbejdere, så oplever hun, at Min Arbejdsdag alligevel giver hende nye indsigter, som hun ellers ikke ville have fået:

De deler ting derinde, som de ellers ikke vil få sagt. Vi har f.eks. en sen-vagt, som også skriver stuegang, og nogle gange laver lægerne det, vi kalder et “drop” super sent på dagen. Så sidder den stakkels sen-vagt med 30 notater, man skal nå at skrive. Det kommenterer medarbejderne, og det kan også give røde og gule dage i Min Arbejdsdag. Så tager jeg en snak med en af de ledende overlæger omkring episoden.

Hun oplever blandt andet, at dialogen omkring medarbejdernes trivsel ændres, når man reflekterer over, hvad der har fyldt i løbet af arbejdsdagen:

En medarbejder havde delt en grøn dag, som havde været sindssyg travl. Dagen var god alligevel, fordi de havde arbejdet godt sammen som et team. Det er megafedt for mig at vide,” afslutter Anvør.

anvør ledende lægesekretær regionshospital nordjylland

“Desto mere mine medarbejdere trives, jo mere har de også lyst til at bidrage med lidt ekstra, og så styrker det deres sammenhold. Det er alligevel meget tid, vi bruger på arbejde, så det skal gerne være et godt sted at være.”

TeamEffect på Regionshospital Nordjylland

Siden 2020 har alle afsnit på Regionshospital Nordjylland haft adgang til at bruge Min Arbejdsdag. Ved hovedindgangen, kantinen og i kælderen finder man TeamEffects roll-ups med Min Arbejdsdag. Læs mere om Regionshospital Nordjylland.
Scroll to Top

Den simple genvej til psykologisk tryghed

Gratis inspirationsmagasin

Modtag TeamEffects inspirationsmagasin “Den simple genvej til psykologisk tryghed – fortællinger fra danske hospitaler” og læs, hvordan man skaber psykologisk tryghed, og hvordan TeamEffects værktøjer støtter ledere og medarbejdere på de danske hospitaler.