fbpx
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

indhold

Artikler

sus mesayer grundlægger af floweffect

Frustreret socialrådgiver måtte designe IT-system for at hjælpe stressede kolleger

Da den nyuddannede socialrådgiver Sus Mesayer for seks år siden fik foden indenfor på botilbuddet Feddet, var hun med egne ord heldig. Der var netop kommet flere krav for socialområdet, og Sus kom med frisk viden om de nye regler fra universitetet. Og mens kravene bare steg og steg, blev de ansatte på botilbuddet langsomt mere og mere stressede. Feddet, som ellers af princip ikke ansatte socialrådgivere, endte med at ansætte med Sus i en rolle som faglig leder, for det viste sig hurtigt, at Sus havde en helt særlig evne til at forstå deres pædagogiske hverdag og den nye virkelighed. Sus fandt ud af, at deres problem ikke var “mere dokumentation”, “manglende tid” eller flere “nye krav”. Problemet var manglende evne og mulighed for “pædagogisk samarbejde”. Men hvordan bliver man bedre til at samarbejde? Ifølge botilbuddets leder Kasper Iversen måtte de prøve 1.000 forskellige ting af, inden Sus fandt løsningen: Det pædagogiske opgavestyringsprogram ”FlowEffect”.

distriktsledere anni og tonje om selvstyrende teams i hjemmeplejen
Kundecases

Borgernære teams i Viborg: “Det er svært at blive sat fri”

Danske kommuner presses hårdt af et stigende antal ældre og kronisk syge og mangler allerede nu nok uddannet personale til at løse opgaverne. De danske politikere har indset, at vi ikke kan fortsætte med at drive den offentlige sektor som hidtil. Politikerne tegner et rosenrødt billede af en fremtid præget

psykologisk tryghed i hjemmeplejen hobro
Kundecases

Daglig feedback er afgørende for at kunne udvikle og fastholde dine medarbejdere

Med TeamEffects værktøj ”Min Arbejdsdag” er det muligt at give systematisk feedback til medarbejderne på en meget effektiv måde. Specielt hvis man har rigtig mange medarbejdere under sig. Det oplever Michelle Baastrup Jessen, som er leder for Hobro Syd Hjemmeplejes 50 medarbejdere. Michelle fortæller i denne artikel om erfaringerne med

medarbejdere bruger floweffect feddet
Kundecases

På botilbud Feddet styrer pædagogerne selv opgaverne

Over de seneste tre år har botilbuddet Feddet anvendt et enkelt IT-værktøj, der gør det nemt at holde styr på de vigtigste opgaver. Ledelsen håbede oprindeligt, at løsningen kunne bidrage til et bedre overblik, der ville gøre det nemmere for pædagogerne at arbejde sammen. Men overraskende hurtigt viste resultaterne sig

kristine og gitte fra solsiden region nordjylland
Kundecases

Høj faglighed og et stærkt fællesskab er afgørende for, at vi lykkes med borgeren

De 79 medarbejdere på botilbuddet Solsiden arbejder på forskellige lokationer med en gruppe meget komplekse borgere med svære psykiske lidelser. Ledelsen har valgt at investere i at skabe tryghed og fællesskab hos medarbejdergruppen og dermed højne medarbejdernes arbejdsglæde, fordi man tror på, at medarbejdertrivsel er fundamentet for at kunne levere

Redernes Krisecenter Fyn bruger teameffect til trivsel
Kundecases

Min Arbejdsdag er fortællingen om, hvordan du har det på arbejdet

Redernes Krisecenter Fyn er et specialiseret tilbud til voldsramte kvinder med diagnoser, misbrug eller begge dele beliggende i Odense. Medarbejdernes fornemmeste opgave er at hjælpe de udsatte kvinder med at få en anderledes og bedre hverdag, end de har haft tidligere. Det kan være følelsesmæssigt krævende. Derfor er det vigtigt

medarbejdertilfredshedsundersøgelse på trøjborg er blevet forbedret
Kundecases

Vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse er markant forbedret

Plejehjem Trøjborg er Aarhus’ ældste plejehjem. De store gamle bygninger der ligger centralt i Aarhus tæt ved det gamle kommunehospital, danner rammen for 80 medarbejderes travle hverdag. I 2022 igangsætte Aarhus Kommune et projekt på Plejehjem Trøjborg omkring medarbejdertrivsel og fastholdelse af medarbejdere med udgangspunkt i brugen af TeamEffects værktøj

Scroll to Top