fbpx

Videocases

Historier med ledere og medarbejdere, der fortæller, hvad TeamEffect har betydet for deres arbejdsmiljø

Hvad er TeamEffect for dig?

Vi har foretaget en række videointerviews med ledere, AMR og medarbejdere fra forskellige arbejdspladser, som alle anvender TeamEffect. De fortæller, hvad TeamEffect betyder for dem, og hvad man skal være særlig opmærksom på i opstartsfasen for at få alle medarbejdere med i processen. På siden finder du en række udvalgte videocases fra:

Videoernes varighed er 2-6 min.

Videoerne fremgår i nedenstående oversigt, og de kan med fordel bruges som inspiration til egen opstart.

Klik på de enkelte videoer i slideshowet herunder for at se mere.

videoer med kundecases

Hjemmeplejen Esbjerg

Afspil video

Inden TeamEffect blev introduceret i afdelingen i Hjemmeplejen, var der stor mistrivsel og højt sygefravær. I denne korte video fortæller én teamleder og én medarbejder, hvad TeamEffect har betydet for afdelingen i Esbjerg Hjemmepleje, og de giver samtidig nogle råd til andre, som skal starte op med TeamEffect. Hjemmeplejen i Esbjerg Kommune er en del af Sundhed & Omsorg, som varetager mange forskellige opgaver både indenfor pleje, genoptræning, rengøring, sundhed og fritidsområdet. Hjemmeplejen team øst arbejder ud fra plejecentret Hedelund på Spangsbjerg Møllevej.

Lyngparken plejecenter Varde

Afspil video

Leder og AMR på plejecenter i Varde Kommune fortæller i denne korte video, hvad TeamEffect har betydet for deres hverdag. Lederen fortæller, at hun er kommet tættere på sine medarbejdere, fordi de har åbnet sig op for hende gennem brugen af TeamEffect. Lederen og AMR taler også om, hvordan man sikrer sig, at opstartsperioden med TeamEffect bliver succesfuld. Lyngparken er et plejecenter beliggende i Varde, og plejecentret, der er opført i 1997, har 63 boliger. Varde Kommune har en områdeløsning til TeamEffect.

Aalbæk og Skagen Plejecenter

Afspil video

Leder og AMR på plejecenteret i Aalbæk fortæller om deres oplevelse af den første tid med TeamEffect på afdelingen. På trods af den korte tid, som de har anvendt TeamEffect, så føler de allerede, at tonen er blevet mere positiv, og at de er blevet bedre kollegaer. Lederen fortæller desuden, at TeamEffect hjælper hende med at finde ud af, hvor der rent faktisk er brug for hende henne. Plejecentrene i Aalbæk og Skagen med i alt 18 boliger er en del af Frederikshavn Kommunes tilbud til plejeboliger. Frederikshavn Kommune har en områdeløsning til TeamEffect.

Aalborg Universitetshospital

Afspil video

I denne korte video fortæller leder og medarbejdere, hvordan TeamEffect er med til at styrke trivslen og sænke sygefraværet. TeamEffect har indgået en flerårig aftale med Aalborg Universitetshospital, hvilket betyder, at alle hospitalets afdelinger kan anvende værktøjet. Region Nordjyllands største hospital Aalborg Universitetshospital har en central rolle i det samarbejdende nordjyske sundhedsvæsen. I 2008 var der på Aalborg Universitetshospital 6.646 fuldtidsansatte på tværs af organisationen.

Psykiatrien Region Nordjylland

Afspil video

I denne korte video fortæller Mads Bodilsen, som er arbejdsmiljøkoordinator i Psykiatrien, hvordan de har haft gavn af TeamEffect i de fem år, de har anvendt værktøjet. Psykiatrien bruger desuden TeamEffects værktøj Mine HændelserPsykiatrien i Region Nordjylland omfatter en række behandlingstilbud, hvor mange er samlet på de psykiatriske sygehuse i Aalborg og Brønderslev. Kerneopgaver i Psykiatrien er forebyggelse, udredning, behandling og pleje, opfølgning og rehabilitering.

Bostedet Koglerne

Afspil video

Bostedet Koglerne havde før TeamEffect store problemer med sygefraværet, men efter at de har fået TeamEffect, så har de fået indsigt i, at de rent faktisk har det rigtig godt på arbejdspladsen. I denne video fortæller én leder og hendes medarbejdere, hvordan TeamEffect styrker ansvaret hos medarbejderne på Koglerne og giver nærvær på arbejdspladsen. Koglerne er et moderne bosted, som ligger i landlige omgivelser i udkanten af Jyllinge ca. 10 km fra Roskilde. Huset er specielt bygget til voksne med varige og betydelige fysiske handicap. Hos koglerne arbejder 32 fastansatte medarbejdere, som har en uddannelse inden for det socialpædagogiske og sundhedsfaglige område.

BoVejle Handicapafdelingen

Afspil video

Leder Marie fra BoVejle fortæller om hendes erfaringer med TeamEffect. Hun peger bl.a. på, at hun er kommet tættere på sine medarbejdere, fordi de reflekterer over deres dag, hvilket giver hende mulighed for at følge op. Bo-Vejle består af elleve bofællesskaber med i alt 127 boliger i Vejle og Give. I Bo-Vejle bor mennesker med forskellige fysiske og psykiske handicaps. Fælles for dem er, at de har individuelle behov, som den socialpædagogiske støtte tager udgangspunkt i.

Bostedet Sukkertoppen

Afspil video

Leder fra bostedet Sukkertoppen i Vejle Kommune fortæller i denne korte video, hvordan TeamEffect er et vigtigt ledelsesværktøj til at have følingen med, hvordan ens medarbejdere har det. Lederen fortæller, at TeamEffect for hende bygger på tillid, og det skal være med til at give hendes medarbejdere den bedst mulige arbejdsdag. Sukkertoppen i Vejle Kommune har beboere over 18 år med sindslidelser, misbrug eller en dom. Sukkertoppen består af 46 toværelseslejligheder og har yderligere 10 boliger til akut-, trænings- og vurderingsophold.

Bostedet Landsbyen Sølund

Afspil video

Leder og AMR på Landsbyen Sølund fortæller i denne video, hvordan de har haft gavn af TeamEffect i deres hverdag. De fortæller, hvordan de desuden har haft stor gavn af TeamEffects del til hændelsesregistrering, fordi delen gør det let for medarbejderen at rapportere nærved ulykker i arbejdsdagen. I videoen giver lederen desuden nogle råd til, hvordan du som leder kan komme i gang med at bruge TeamEffect. Landsbyen Sølund er en boform og et aktivitetstilbud for mennesker med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Landsbyen, der ligger i Skanderborg, er hjem for ca. 216 voksne mennesker fordelt på 14 boenheder.

Scroll to Top